Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  Випуск 43, частина 1

  Автор

  Назва

   

  ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

  Ірина Бєлякова

  Проблема формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів

  Ірина Габеркорн

  Готовність майбутніх вчителів до розвитку творчих здібностей молодших школярів

  Алла Добридень

  Комунікативні якості вчителя як важлива складова його педагогічної майстерності

  Мар'яна Марусинець

  Професійна діяльність педагога: рефлексивний аспект

  Лідія Попович

  Особливості організації науково-методичної роботи з учителями в умовах освітнього округу

   

  ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

  Валентина Александрова

  Интерактивные технологии обучения в формировании профессиональной компетентности будущего учителя русского языка

  Вікторія Балакірєва

  Специфіка організації самостійної навчальної роботи у закладах інтернатного типу

  Ірина Білецька

  Інтерактивні технології іншомовної освіти у вищих навчальних закладах США

  Ірина Войцехівська, Олена Ільєва

  Ефективність використання інтерактивних технологій

  Катерина Демчук

  Формирование лидерских качеств студентов методом интерактивного обучения

  Алла Жукова

  Застосування інтерактивних технологій в освітньому середовищі гімназії

  Ірина Лазаренко

  Можливості інтерактивного навчання на уроках літератури

  Ростислав Моцик

  Використання сучасних інформаційних технологій у професійному саморозвитку учителя початкових класів

  Юрій Олексін

  Сучасні методичні підходи до диференціації навчання старшокласників історії

  Тетяна Стас

  Основні завдання художньо-творчого розвитку сучасних молодших школярів

  Лариса Шевчук

  Використання самостійної роботи учнів у навчально-виховному процесі сільської початкової школи

  Наталія Язан

  Формування творчої особистості учителя початкової школи у процесі використання інноваційних технологій

   

  ВИХОВНА РОБОТА

  Маріанна Горват

  Проблема виховання толерантності у молодших школярів в умовах інтерактивного спілкування

  Ольга Канарова

  Проблема духовно-морального виховання дитини в історії вітчизняної педагогічної думки

   

  СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

  Сана Бабаян

  Історіографія досліджень педагогічних ідей Конфуція у ХХ столітті у Китаї

  Ганна Бєлан

  Біографічний метод як інноваційне явище радянської педагогіки 20-х років ХХ століття

  Дора Іванова

  Становлення та розвиток дитячого руху: практика, проблеми, досвід

  Тетяна Івченко

  Особливості розвитку професійно-технічної освіти в 20-ті рр. ХХ століття

  Тетяна Курило

  Проблема морального виховання на сторінках педагогічної журналістики 60-х рр. ХХ століття

  Світлана Лобода

  Педагогічна преса 1920–1930 рр. як засіб формування суспільно-політичної свідомості

  Наталія Мельник

  Концептуальні засади дошкільної освіти у США в 20-х роках ХХ століття як основа формування гуманістичної педагогіки у вітчизняній системі дошкільного виховання

  Олена Петришен

  Поняття «колектив» у спадщині О. Залужного

  Надія Постригач

  Розвиток процесів оцінювання у педагогічній освіті Італійської Республіки в останню декаду ХХ століття

  Світлана Сєчка

  Клуби за інтересами як форма соціалізації студентів ВНЗ України (60–80-х рр. XX ст.)

   

  ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

  Крістіна Казанцева

  Модернізація методичної системи навчання математики в контексті стандартизації початкової освіти

  Олексій Муковіз

  Дистанційне навчання у системі неперервної освіти вчителя початкової школи: сутність та особливості

   

  Автори

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu