Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  Випуск 34

  Автор

  Назва

   

  ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

  Галина Коберник

  Фахова підготовка вчителя в умовах освітнього середовища

  Людмила Коваль

  Cтупеневий характер технологічної підготовки майбутніх учителів початкової школи

  Олег Комар

  Продуктивна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови

  Вікторія Косенко

  Педагогічне керівництво самостійною роботою молодших школярів як складова підготовки майбутнього вчителя

  Оксана Кравчук

  Показники результативності та рівні підготовки майбутніх учителів до застосування сучасних інформаційних технологій

  Віктор Махінов

  Формування соціокультурної компетентності майбутніх вчителів у контексті культурологічної парадигми освіти та розвитку соціальних комунікацій

  Ольга Музика

  Роль творчої активності і самостійності у професійному становленні майбутніх учителів образотворчого мистецтва

  Ірина Підлипняк

  Проблема підготовки майбутніх педагогів в сучасній педагогічній науці і практиці

  Любов Сугейко

  Психолого-педагогічні передумови підготовки студентів педагогічного факультету до проведення уроків читання у початковій школі

  Валентина Черній

  Технології впливу на процес здоров'язбереження учнів початкової школи

  Олександра Шкуренко

  Формування професійно-педагогічних комунікацій у майбутніх вчителів початкових класів із застосуванням інтерактивних методів навчання

   

  ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

  Алла Богуш

  Формування музично-мовленнєвої компетенції у музично-мовленнєвій діяльності дітей

  Олександр Віла-Боцман

  Засвоєння сучасної музичної мови в процесі роботи з навчальним хором педагогічного університету

  Катерина Воробйова

  Рекомендації щодо реалізації експериментально-дослідницького та прикладного компонентів методичної готовності вчителя до навчання школярів стохастики

  Анатолій Кучер

  Наукові підходи до вирізнення комунікативних умінь

  Юрій Малієнко

  Формування емоційно-оцінних суджень учнів на уроках всесвітньої історії

  Інна Нагрибельна

  Методика впровадження народознавчого матеріалу в початковій школі як фактор соціокультурного розвитку особистості (в аспекті проведення уроків читання)

  Оксана Онопрієнко

  Портфоліо як засіб контролю результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу

  Тетяна Сивак

  Технологія формування та розвитку музичних здібностей учнів початкових класів на уроках музики

  Леся Станчук

  Інноваційні технології у підготовці майбутнього фахівця початкової школи

  Тетяна Фадєєва

  Методичні ресурси персонального комп'ютера у навчанні математики молодших школярів

  Ольга Хижна

  Філософсько-синергетичний контекст підготовки майбутнього вчителя до забезпечення основ мистецької освіти учнів початкової школи

  Ірина Шевчук

  Творчі підходи до розв'язування задач у початкових класах

  Krzysztof Juszczak

  Primary education teachers' professional preparation in the field of information technologies

   

  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ

  Тетяна Болкун

  Проблема професійного самовизначення особистості у сучасній психології

  Ольга Василькова, Василь Васильков

  Сенс життя як особистісний потенціал учителя у кризові періоди його професійного розвитку

  Євген Верещак

  Психологічні аспекти духовної допомоги довкіллю

  Тетяна Гринько

  Християнські цінності в змісті психолого-педагогічних дисциплін

   

  ВИХОВНА РОБОТА

  Олена Ільченко

  Українське меценатство: духовно-моральні аспекти

  Тетяна Кочубей, Ольга Бутенко

  Батьківська педагогіка В. Сухомлинського: виховання шанобливого ставлення до матері

  Світлана Мітягіна

  Сюжетно-змістовна паралель «Овід – Христос» в романі Е. Войнич «Овід» як засіб теологізації революційних поглядів автора

  Іванна Парфанович

  Релігійно-церковний вплив у попередженні і подоланні девіантної поведінки дівчат шкільного віку

   

  ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

  Олена Побірченко

  Сучасні орієнтири підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності

  Олена Пометун

  Реалізація базових принципів освіти для стійкого розвитку в школах України

  Олександра Шиман

  Особливості організації інформатичної підготовки магістрів-педагогів з урахуванням вимог Болонського процесу

   

  Автори

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu