Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  Випуск 31

  Автор

  Назва

   

  ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

  Алла Богуш

  Формування професійно-комунікативної компетенції майбутнього вихователя дошкільного закладу

  Ганна Бондаренко

  Організація навчання з використанням інтерактивних технологій в умовах малокомплектної школи

  Наталія Воропай

  Місце мотивації до самостійної роботи у формуванні професійних компетентностей майбутнього вчителя початкової школи

  Микола Гагарін

  Формування професійної компетентності майбутнього вчителя сучасної національної школи

  Анна Лозенко

  Характеристика моделі формування рефлексивних умінь у студентів – майбутніх учителів початкових класів

  Алла Лопухівська

  Готовність учителя до здійснення соціалізації учня в умовах сільської школи

  Віра Мелешко

  Професійна компетентність вчителя як умова розвитку педагогічної системи сільської школи

  Юрій Мельник

  Підготовка вчителя до формування алгоритмічної культури молодших школярів

  Ірина Пальшкова

  Сутність професійно-педагогічної культури вчителя початкових класів

   

  ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

  Катерина Вишневська

  Дослідження проблеми використання імітаційно-рольових форм навчання при вивченні іноземної мови майбутніми фахівцями з міжнародної економіки

  Вероніка Денисенко

  Умови впровадження інноваційних методів навчання студентів

  Ганна Іванюк

  Методологічні засади моделювання профільної школи в сільській місцевості

  Галина Коберник

  Підготовка вчителя до формування толерантності школярів у процесі навчально-пізнавальної діяльності

  Вікторія Косенко

  Особливості організації самостійної навчальної роботи в навчальному процесі початкової школи

  Оксана Кравчук

  Методичні рекомендації щодо вивчення студентами спецкурсу «Застосування комп'ютерних програм на уроках з курсу «Я і Україна»»

  Марьяна Марусинець

  Професійна рефлексія вчителя початкових класів: зміст і структура

  Віктор Махінов

  Використання соціокультурного компонента у змісті навчання іноземної мови у вищій школі

  Ірина Наумова

  Професійна ідентичність майбутнього педагога у контексті сучасних тенденцій розвитку професійної педагогічної освіти України

  Любов Петухова

  Місце інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища у формуванні компетентності вчителів початкових класів

  Ольга Полєвікова

  Ігрові форми збагачення словника дітей синонімами

  Ольга Чепка

  Педагогічні принципи функціонування навчального комплексу «педколедж – педуніверситет»

  Світлана Шаматажи

  Педагогічні особливості визначення рівнів підготовленості майбутніх учителів до фахового самоуправління та саморозвитку у професійній діяльності

  Лариса Шевчук

  Групова робота учнів 1–2 класів над текстом як форма інноваційної діяльності

  Лілія Ярощук

  Технологічні підходи щодо організації навчального процесу у ВНЗ

   

  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ

  Тетяна Пилипишко

  Формування ціннісного ставлення майбутніх учителів до навчання як педагогічна проблема

  Ольга Фісун

  Формування фасилітуючої позиції вчителя

  Борис Якимчук

  Психологічні засади формування пізнавальних інтересів учнів загальноосвітніх шкіл

   

  ВИХОВНА РОБОТА

  Антоніна Ленд'єл

  Застосування українського фольклору в етнокультурній підготовці майбутніх учителів музики на Закарпатті

   

  Автори

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu