Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  Випуск 29

  Автор

  Назва

   

  ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

  Олена Андрієць

  Формування професійного мовлення майбутнього вчителя-словесника засобами науково-навчального тексту

  Людмила Андрощук

  Місце творчості в процесі поетапного формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії

  Валентина Бойченко

  Проблема формування творчої особистості майбутнього вчителя /a>

  Анатолій Грітченко

  Інтеграційно-диференційований підхід до професійної підготовки вчителя трудового навчання з формування в учнів системи знань сучасного агровиробництва

  Юлія Кулінка

  Формування готовності майбутніх педагогів до превентивної діяльності

  Вікторія Макарчук

  Загально-педагогічні основи підготовки майбутніх учителів трудового навчання

  Андрій Цина

  Стійкість прояву властивостей професійної підготовки майбутнього вчителя технологій

  Олександра Шкуренко

  Формування особистості майбутнього вчителя початкових класів як суб'єкта професійної комунікації

   

  ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

  Наталія Безлюдна

  Дидактичні умови розвивального навчання у творчій спадщині В.О. Сухомлинського

  Світлана Горбулінська

  Методика формування екологічних знань старшокласників у профільних класах біологічного спрямування

  Олена Горська, Людмила Живицька

  З досвіду використання елементів інтерактивних технологій на заняттях з методики мови

  Андрій Грабовий

  Інтерактивні технології навчання в підготовці майбутніх вчителів хімії

  Марина Гриньова, Наталія Бєляєва

  Синдром емоційного вигорання у майбутніх педагогів та шляхи запобігання його проявам (досвід природничого факультету Полтавського ДПУ імені В.Г. Короленка)

  Юрій Казаков

  Сучасні концепції медіаосвіти учнівської та студентської молоді

  Тетяна Калюжна

  Роль інтерактивних методів формування загальнолюдських етичних цінностей майбутнього вчителя

  Галина Коберник

  Формування соціальної компетентності учнів загальноосвітноьої школи у процесі навчання

  Олена Котова

  Впровадження профільного навчання в теорію і практику сучасної освіти

  Ольга Музика

  Розвиток цілісного сприйняття кольору у майбутніх учителів образотворчого мистецтва

  Ірина Постоленко

  Особливості організації курікулуму у середніх навчальних закладах Великої Британії

  Наталія Потапова

  Проблема розвитку індивідуальних і групових форм навчання у педагогічній теорії та шкільній практиці

  Ігор Радченко

  Розробка навчально-методичних посібників для забезпечення самостійної роботи студентів у сучасній вищій школі

  Зоя Сирота, Всеволод Сирота

  Музичний аспект в структурі творчої діяльності особистості

  Мелінда Стась

  Формування цілісної творчої особистості майбутнього вчителя образотворчого мистецтва

  Інна Форостюк

  Модель оцінювання творчого потенціалу студентів вищих навчальних закладів

  Світлана Хмельковська

  Підготовка уроку іноземної мови

  Лариса Чибіс

  Роль позакласної освіти у формуванні екологічної культури британських школярів засобами художньої літератури

   

  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ

  Олена Кравець

  Феномен психічного вигорання молодого спеціаліста та шляхи подолання його наслідків

  Катерина Кузь

  Психолого-педагогічне визначення особистості

   

  ВИХОВНА РОБОТА

  Леонід Базильчук

  Поняття, становлення і специфіка позакласної роботи в школі

  Олександр Безлюдний

  Насильство над дитиною в сім'ї: теоретичні розвідки американських дослідників

  Оксана Бялик

  Педагогічна модель статевого виховання підлітків у позаурочній діяльності

  Микола Гагарін

  Виховний потенціал фольклору як засобу морального виховання молодших школярів

  Анатолій Рацул, Олександр Рацул

  Естетичне виховання учнів: теоретичний аспект

  Надія Блажкевич

  Педагогічний аспект фізичного виховання молоді у школах і громадських організаціях на західноукраїнських землях 1900-1939 рр.

  Інна Козак

  Виховна система школи Василя Олександровича Сухомлинського

   

  ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

  Тетяна Шестакова

  Формування готовності студентів до професійного самовдосконалення як проблема педагогічної освіти

   

  Автори

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu