Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  Випуск 26

  Автор

  Назва

   

  ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

  Дмитро Балдинюк

  Трансформація поняття тональності в музиці ХХ століття

  Марія Корман

  Формування особистісної готовносі студентів до професійної діяльності

  Світлана Совгіра

  Концептуальні засади формування екологічного світогляду майбутніх учителів у вищих навчальних закладах /a>

   

  ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  Олег Авраменко

  Методика формування організаторських вмінь підлітків у навчально-виховному процесі освітньої галузі «технологія»

  Андрій Гедзик

  Креслення як семіотичний засіб пізнавальної та перетворювальної діяльності людини

  Владислав Гусак

  Значення інтегрального рухового образу у функціонуванні дефініції «рухова пам'ять» музиканта-педагога

  Ольга Журба

  Особливості організації пізнавальної діяльності учнів на уроках етики

  Людмила Іщенко

  Казка як засіб розвитку мовленнєвої творчості дітей дошкільного віку

  Людмила Келембет

  Вплив регіонального аспекту на створення едукаційного середовища в сільській школі

  Юрій Ковальчук

  Методичне забезпечення формування системи економічних понять

  Ольга Комар

  Засвоюємо інтерактивні технології навчання

  Лілія Крутченко

  Творчий підхід у навчанні основ художнього конструювання учнів основної школи

  Наталія Сивачук

  Становлення мовної особистості майбутнього вчителя-філолога у контексті засвоєння інтегрованих знань

  Тетяна Тернавська

  Педагогічні умови активізації пізнавальної діяльності студентів ВНЗ у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін

  Світлана Шуляк

  Лексико-тематична підпарадигма чорного та сірого кольорів у художньому ідіолекті Євгена Гуцала

  Світлана Шумаєва

  Дидактичні особливості вивчення студентами немовних спеціальностей іноземних мов

   

  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ

  Олег Блажко

  Психолого-педагогічні основи організації пізнавальної діяльності учнів з початковим рівнем навчальних досягнень

   

  ВИХОВНА РОБОТА

  Ілона Бойчевська

  Соціалізація як невід'ємний процес залучення студентської молоді до суспільного середовища

  Людмила Козяровська

  Реалізація виховної ролі занять з музичного інструменту на дошкільному відділенні гуманітарно-педагогічного коледжу

  Ірина Холод

  «Обдарованість» та «обдарована молодь» – обсяг та змістове наповнення понять

  Володимир Чечуй

  Формування громадянських якостей підлітків у літньому оздоровчому центрі

   

  СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

  Наталія Коляда

  Арнаутов Василь Олексійович (1881-1938) – організатор дитячого руху в Україні

  Алла Нестреляй

  Суспільно-педагогічні погляди С.С.Гогоцького у вітчизняній періодиці другої половини ХІХ ст.

  Наталія Побірченко

  Традиції родинного виховання в контексті сучасності

  Інна Хлистун

  Сутність поняття «національна еліта» та її формування за часів Княжої доби

  Олена Щербакова

  Діалектика цільових установок Я.Ф.Чепіги в теорії і практиці української школи

   

  ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

  Тетяна Кучай

  Сучасні підходи до якісної освіти

  С.В. Лампека

  Формування середовища для рівного доступу до якісної освіти в Україні

  Майя Перфільєва

  Аналіз професійної діяльності Центрів соціальної та професійної реабілітації дітей-інвалідів (м. Умань Черкаської області)

  Тарас Сорока

  Технології навчання як засіб удосконалення підготовки майбутнього вчителя-гуманітарія в контексті ідей Болонського процесу

   

  Автори

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu