Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  Випуск 25

  Автор

  Назва

   

  ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

  Віктор Берека

  Закономірності формування особистісно-позитивного ставлення магістрантів до управлінської діяльності

  Микола Михайліченко

  До проблеми характеристики компетентнісного підходу та його значення у підготовці майбутніх учителів

  Галина Обміняна

  Комунікативна активність студентів у вищому навчальному закладі як необхідна умова навчальної та професійної педагогічної діяльності

  Світлана Ратовська

  Значення курсу педагогічної майстерності при підготовці майбутнього вчителя початкових класів до організації групової навчальної діяльності учнів

   

  ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  Роман Гуревич, Мая Кадемія

  Інформаційно-телекомунікаційні технології в профільному навчанні сільських школярів

  Ірина Кардаш

  Використання поглядів О. Потебні в розвитку образного мовлення школярів

  Тетяна Кучай

  Динаміка змін у педагогічній освіті Великої Британії

  Яків Напрєєв

  Вивчення шкільного курсу інформатики з використанням вільного програмного забезпечення

  Сергій Нетьосов

  Тести та комп'ютерне тестування на уроках правознавства

  Ірина Салата

  Основні принципи і параметри тестових завдань з виміру рівня сформованості умінь з читання

  Людмила Хоменко, Юлія Гвоздецька

  Використання сучасних комп'ютерних технологій при конструюванні, моделюванні швейних виробів в процесі вивчення обслуговуючих видів праці

  Олена Целих

  Застосування навчальних програмних засобів у навчанні іншомовному спілкуванню

  Олександра Шевельова

  Нові програми і технології навчання музичного виховання дошкільників

  Світлана Шуляк

  Лінгвопоетика і проблеми організації текстових структур

  Леонід Ятло

  Специфіка співацької артикуляції і дикції в роботі з дитячим хором

   

  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ

  Сергій Жуков

  Соціально-педагогічні та психологічні умови розвитку духовних потреб та інтересів у дітей

  Олена Павлюк

  Розробка психологічних аспектів шкільної математичної освіти в освіті другої половини XX століття

   

  ВИХОВНА РОБОТА

  Вікторія Безлюдна

  Батьківське ставлення і його вплив на формування особистості дитини (погляди американських фахівців)

  Лілія Жеребецька

  Збереження традицій української сім'ї в умовах глобалізації

  Тетяна Кочубей

  Соціальне становлення особистості студента у навчально-виховному процесі педагогічного коледжу

  Тетяна Кузьменко

  Формування досвіду моральної поведінки в учнів як соціально-педагогічна проблема

  Олена Лаврентьєва

  Моніторинг якості виховної роботи в діяльності класного керівника

  В. Мачуський

  Політична соціалізація в контексті поглядів російських науковців

  Віра Мелешко

  Навчально-виховне середовище сільської малочисельної школи як об'єкт моделювання

  Юлія Миколюк

  Софія Київська як животворне світло української культури

  Дмитро Пащенко

  Найтиповіші суперечності, що перешкоджають здійсненню гуманістичного виховання учнів молодшого шкільного віку

  Тетяна Потапчук

  Виховний потенціал українських родинно-побутових пісень

  Сергій Скрипник

  Удосконалення змісту форм і методів формування ціннісного ставлення до природи у старшокласників сільської школи

   

  СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

  Олександр Вербовський

  Педагогічні ідеї та погляди на виховання культури міжнаціональних стосунків в 20-30 рр. ХХ ст. в Україні

  Ганна Іванюк

  Теоретико-педагогічні дослідження діяльності сільської школи в Україні (ІІ пол. ХХ ст.)

  Світлана Онопченко

  Етапи розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні в другій половині ХХ століття

  Тетяна Пахомова

  Система управління перепідготовкою вчительських кадрів у 1920-1923 роках ХХ століття

  Ігор Смагін

  Становлення шкільного правознавства та проблеми підручникотворення з правових предметів у ХІХ столітті

  Інна Шоробура

  Проблеми підручника з географії у кінці ХІХ – на початку ХХ століття

   

  ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

  Ольга Чепка

  Науково-педагогічний комплекс «педагогічний коледж – ВНЗ»: постановка проблеми

   

  Автори

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu