Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  Випуск 21

  Автор

  Назва

   

  ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

  Михайло Мартинюк

  Університетський навчально-виховний центр «Уманський планетарій» – прообраз шкільного кабінету астрономії

  Дмитро Пащенко

  Основні структурні компоненти едукаційного середовища студента вищого педагогічного навчального закладу

  Дмитро Балдинюк, Надія Балдинюк

  Виховне середовище як фактор розвитку особистості майбутнього вчителя в уманському педуніверситеті

  Лариса Гаєвська

  Інноваційні процеси в системі управління освітою після здобуття Україною незалежності

  Володимир Степашко

  Матрична модель системи управління науково-дослідною роботою вищих навчальних закладів

  Борис Коцун

  Натуралістична робота в системі освітнього середовища підготовки вчителя початкових класів

  Адріана Виєгерова

  Подготовка преподавателей основной школы на педагогических факультетах в Словакии

  Оксана Тімець

  Взаємозалежність середовища навчання і самоосвіти в процесі формування фахової компетентності вчителя географії

  Лариса Ткачук

  Едукаційне середовище підготовки майбутнього вчителя до виховної роботи

  Антоніна Дейнюк, Леся Чосік

  Новітні інформаційні технології навчання та особливості підготовки майбутніх вчителів початкової школи до їх використання

  Надія Калашник

  Можливості естетичної підготовки фахівця в умовах інтерактивного навчання у вищій школі

  Раїса Пріма, Марія Семенюк, Наталія Карапузова

  Професійна спрямованість освітнього середовища підготовки вчителя початкових класів

  Микола Пічкур

  Композиційний аспект професійної культури вчителя образотворчого мистецтва

  Ірина Мельник

  Науково-дослідна робота студентів як компонент освітнього середовища підготовки майбутнього вчителя початкових класів

  Оксана Ліпкевич

  Самостійна робота – важлива складова модульно-рейтингового навчання

  Ольга Онопрієнко

  Патріотичне виховання як науково-педагогічна проблема: понятійний аспект

  Олександр Кучай

  Розробка авторських комп'ютерних програм для студентів ВНЗ щодо застосування в школі

  Катерина Лінєвич

  Творчий учитель – творчий учень

   

  ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  Віра Мелешко

  Управління навчально-виховним середовищем у сільській малочисельній школі

  Надія Бріт, Людмила Приймак

  Особливості розвитку ірландського діалекту англійської мови

  Зоя Сирота, Всеволод Сирота

  Інтегративні процеси у художньо-творчій діяльності

  Юрій Мельник

  Особливості вивчення математики в умовах сільської загальноосвітньої школи

  Олена Балдинюк

  Роль художньо-мистецького середовища у формуванні комунікативного досвіду молодшого школяра

  Світлана Деркач

  Освітні реформи в Польщі

   

  ВИХОВНА РОБОТА

  Ольга Плахотнік, Володимир Вербицький

  Тенденції становлення та розвитку позашкільної еколого-натуралістичної освіти в Україні

  Олександр Безносюк, Тетяна Спіріна, Клавдія Дубич

  До проблеми формування соціокультурних цінностей особистості

  Олена Матієнко

  Діалектика поняття «толерантність»

  Олександр Черевченко

  До проблеми образно-стильової реалізації естетичної концепції митця у поетичному перекладі

  Майя Перфільєва

  Виховання як основний напрямок у підготовці майбутніх соціальних педагогів

   

  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ

  Ірина Демченко

  Психологічні механізми та функції образотворчої діяльності у творчому розвитку учнів початкової школи

   

  СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

  Наталія Побірченко

  Ідеологія Кирило-Мефодіївського братства як передумова виникнення українських Громад

  Лідія Пироженко

  Діяльність комісії з визначення змісту загальної середньої освіти у середині та кінці 60-х рр. ХХ ст.

  Світлана Науменко

  Українські сільські школи в 1900 – 1917 роках: їх типи та умови функціонування

   

  ДО 70-річчя О.А. ЗАХАРЕНКА

  Олена Біда, Людмила Прокопенко, Наталія Орлова

  Реалізація ідей утвердження загальнолюдських цінностей в Сахнівській школі

  Сергій Захаренко

  Засоби масової інформації як важіль у реалізації проблем родинного виховання

  Марина Кравчук

  Соціально-педагогічні передумови становлення й розвитку наукових ідей О.А.Захаренка

   

  Автори

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu