Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  Випуск 14

  Автор

  Назва

   

  ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

  Валентина Коваль

  Лінгводидактичні основи формування культури мовлення майбутнього вчителя-словесника

  Галина Кловак

  Особливості підготовки майбутнього вчителя до дослідницької роботи в сучасній школі

  Володимир Голуб

  Роль та місце викладання дисципліни "Основи соціоекології" у підготовці фахівців педагогічного профілю

  Катерина Завалко

  Теоретичне визначення технологічної моделі самовдосконалення майбутнього вчителя музики (скрипаля)

  Андрій Яворський

  З практики оновлення змісту й організації педагогічної практики студентів університету

  Наталія П'ясецька

  Зміст і структура моделі валеологічної культури майбутнього вчителя у сучасному навчальному закладі

   

  ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  Віра Мелешко

  Особливості процесу навчання в малокомплектній початковій школі

  Інна Печенко

  Сучасні підходи до проблеми соціалізації особистості в дитинстві

  Лідія Мамчур

  Розвиток мовленнєвої діяльності – основа шкільного навчання мови

  Ірина Білецька, Галина Коберник

  Формування загальнолюдських цінностей особистості в умовах інтерактивних технологій навчання

  Світлана Ничкало

  Українське образотворче мистецтво у змісті освітньої галузі "Художня культура"

  Наталія Гуральник

  Від "методи" до технології в сучасній педагогічній компоненті музично-інструментальної школи

  Ірина Кучеренко

  Формування лексико-стилістичних умінь і навичок у старшокласників

  Ірина Барановська

  Теоретичні аспекти розвитку творчої самостійності підлітків в ансамблях народної музики

  Юрій Олексін

  Теоретичні та методичні засади формування громадянськості у старшокласників на уроках історії

  Ростислав Дахно

  Теоретичні аспекти педагогічної профілактики як складової едукаційного процесу

  Павло Дячук

  Діагностика розвитку самооцінки в учнів початкових класів в умовах колективної праці

   

  ВИХОВНА РОБОТА

  Тетяна Білітюк

  Народна дидактика: набуття знань з народознавства в системі дошкільної освіти

  Ольга Бутенко

  Витоки екологічного виховання дошкільників

   

  СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

  Ольга Комар

  Від ідей до технологій активного навчання: антологія педагогічної думки

  Валентина Авраменко

  Мовна політика в Україні в 20-ті роки ХХ ст. і проблема становлення термінолексики природничих дисциплін

  Ірина Лебідь

  Історичний аспект становлення аксіологічної теорії у філософії як підґрунтя виникнення педагогічної аксіології

  Тамара Усатенко

  Природничо-географічна парадигма українознавства: освітні виміри

  Валентина Кушнір

  В.Сухомлинський про виховання "важких дітей"

  Роман Безлюдний

  Проблема розвивального навчання в контексті історичної думки

  Олеся Бутова

  Проблеми морального виховання в теорії та історії педагогіки ХХ століття

  Людмила Єршова

  Взаємодія держави і громадськості в діяльності фундушевих училищ Волині (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

   

  ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

  Надія Бріт, Оксана Заболотна

  Інтернаціоналізація діяльності мовного факультету педагогічного вузу

  Світлана Совгіра

  Використання кредитно-модульної системи при викладанні екології

   

  Автори

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu