Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  Випуск 44

  Автор

  Назва

   

  ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

  Ольга Бутенко

  Технологія підготовки майбутніх вихователів до виховання у старших дошкільників шанобливого ставлення до матері

  Світлана Довбенко

  Вивчення й аналіз підготовленості майбутніх учителів початкової школи до формування діалогічної культури

  Галина Кропотова

  Профессиональная подготовка будущих педагогов к организации и управлению здоровьесберегающей образовательной средой

  Ірина Підлипняк

  Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти

  Світлана Русавська

  Формування художнього мислення студентів педагогічного коледжу на заняттях з мистецьких дисциплін

  Катерина Тамбовська

  Порівняльний аналіз рівнів сформованості інтелектуальної культури майбутніх учителів початкової школи

  Ірина Харченко, Оксана Данішевська

  Використання інноваційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів хореографії

  Михайло Чуносов

  Складові готовності соціального педагога до профілактики делінквентної поведінки неповнолітніх

  Ірина Щepбань

  Фopмування кoмунiкативнoї кoмпeтeнтнoстi у майбутнiх учителів у пpoцeсi викладання iнoзeмнoї мови

   

  ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  Екатерина Баландина

  Технология модульного обучения математике как основа проектирования и реализации индивидуальных образовательных траекторий учащихся

  Ірина Барбашова

  Ґенеза проблеми сенсорного розвитку молодших школярів на межі ХХ–ХХІ століть

  Наталія Гончар

  Критеріальні характеристики готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до використання інтерактивних технологій

  Ірина Єнгаличева

  Технологія проведення лекційного курсу «Теорія та технології підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи з педагогічно занедбаними учнями»

  Наталія Захарова

  Розвивальний аспект міжпредметних зв'язків у навчанні молодших школярів

  Людмила Іщенко

  Використання інтерактивних методів навчання у процесі викладання дисципліни «дошкільна лінгводидактика»

  Сергій Нетьосов, Світлана Нетьосова

  Використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі виховної роботи вчителя історії

  Олена Образцова

  Методичні напрямки впливу на дитину з проблемами у розвитку при формуванні трудових навичок та професійної орієнтації

  Наталія Савінова

  Основні форми логопедичного впливу

  Ігор Смагін

  Підходи до визначення дидактичної відповідності підручника з історії для старшокласників у процесі оцінювання навчальної літератури

  Інна Таран

  Вплив гідрокінезотерапії на розвиток психологічного стану дітей 3–5 років з церебральним паралічем спастичної форми

   

  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ І УЧНЯ

  Галина Абрамович, Людмила Софіян

  Психолого-педагогічне спілкування як компонент педагогічної майстерності вихователя

  Тетяна Андрющенко

  Особистісно-діяльнісний підхід до формування здоров'язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку: психологічний аспект

  Светлана Анфисова

  Педагогические условия формирования ключевых компетентностей детей старшего дошкольного возраста в познавательно-исследовательской деятельности

  Наталія Колосова

  Педагогічна підтримка як засіб гуманізації освітнього простору дошкільного навчального закладу

  Ірина Литвиненко

  Розвиток психологічної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів як психолого-педагогічна проблема

  Валентина Марущак

  Формування духовної особистості майбутнього учителя

  Олег Медведєв

  Розвиток емоційної сфери особистості дитини як психолого-педагогічна проблема

  Тетяна Прибора

  Індивідуальний підхід до дітей дошкільного віку з різними видами адаптації у ДНЗ

  Інна Рогальська-Яблонська

  Дитинство в сучасних українських реаліях: проблема захисту прав

  Людмила Сидорчук

  Професійне зростання особистості соціального педагога в умовах сільської школи

   

  ВИХОВНА РОБОТА

  Марія Ворник

  Практика соціально-педагогічної роботи вчителя початкових класів з молодшими школярами із асоціальних сімей

  Ольга Дыбина

  Вопросы воспитания в наследии Януша Корчака

  Інна Іншакова

  Вплив сім'ї на всебічний розвиток особистості дитини

  Людмила Козяровська

  Естетичне виховання і розвиток творчих здібностей майбутніх вихователів дошкільного закладу засобами музичного мистецтва

  Тетяна Кочубей, Андрій Семенов

  Психолого-педагогічні засади виховання активності як особистісної лідерської якості молодшого школяра

  Неля Кравчук

  Рекреаційні процеси у фізичному вихованні дошкільників

  Ірина Нестайко

  Християнське виховання – шлях формування духовного світу школяра

  Любов Рехтета

  Використання ідей гуманізму В. О. Сухомлинського у моральному вихованні молодших школярів

  Надія Рогальська, Валентина Кривда

  Система правового виховання Януша Корчака та реалізація його ідей в сучасних освітніх закладах

  Ольга Шрамко

  Соціокультурне виховання учнів початкових класів засобами регіонального дитячого пісенного фольклорного матеріалу

  Лідія Яковлева

  Проблема екологічного виховання у спадщині В. О. Сухомлинського та реалізація його ідей в сучасній практиці загальноосвітньої школи

   

  СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

  Людмила Веремюк

  Теорія В. А. Лая в світлі досліджень вітчизняних вчених (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

  Тетяна Дука

  Джерела історико-краєзнавчої діяльності піонерської організації 60-х років ХХ століття

  Валентина Кушнір

  Погляди Михайла Никифоровича Каткова на класичну та реальну середню освіту ХІХ століття

  Світлана Лупаренко

  Сутність поняття «дитинство» в науковій літературі

  Світлана Попиченко

  Сутність гуманістичних педагогічних концепцій Я. Корчака та українського педагога і діяча освіти кінця ХІХ – початку ХХ століття Т. Лубенця

  Олена Устименко-Косоріч

  Розвиток сербської баянно-акордеонної школи: національний аспект

  Світлана Гаврилюк

  Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості в контексті тенденцій розвитку сучасної дошкільної освіти

  Екатерина Ташкина

  Повышение квалификации преподавателей английского языка в рамках европейской системы постдипломного образования

   

  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

   

  Автори

   

  Анотації

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu