Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  Випуск 4

  Автор

  Назва

   

  ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

  Масол Л.М.

  Інтеграція в системі шкільної мистецької освіти і поліхудожня підгтовка вчителів

  Поліщук В.А.

  Соціальна освіта в Україні: проблеми становлення і розвитку

  Кловак Г.Т.

  Студентські курсові та дипломні роботи з педагогіки як форма оволодіння дослідницькими уміннями

  Коберник Г.І.

  Підготовка вчителя до впровадження нових технологій навчання в сільській початковій школі

  Хорунжа Л.Л.

  Етика вчителя як детермінанта соціально-психологічного розвитку молодшого школяра

  Шишкіна Н.О.

  Ситуативні вправи і ділові ігри як засоби формування творчої активності та самостійності студентів

  Бережинська Т.В.

  Рівні готовності майбутнього вчителя до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів

  Тімець О.В.

  Особливості проведення позааудиторної краєзнавчо-туристської діяльності студентів

  Найденко М.В.

  Основні підходи до організації курсів учителів художньо-естетичного профілю в системі підвищення кваліфікації

   

  ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  Бібік Н.М.

  Засоби формування пізнавальних інтересів молодших школярів (досвід експериментального дослідження)

  Липова Л., Волинець І.

  До проблеми реалізації технологій індивідуалізованого навчання

  Гібалова Н.В.

  Формування в учнів 5-6 класів умінь виконувати найпростіші дедуктивні доведення

  Присяжнюк Н.І.

  Організаційно-педагогічні аспекти підготовки до школи дітей 6-річного віку

  Роєнко Л.М.

  Вплив трудової активності на формування особистості молодшого школяра

  Рябова З.В.

  Деякі питання розвитку початкової школи з позиції Національної доктрини

  Ратко М.В.

  Впровадження інтегративного навчання в галузь художньої освіти

  Осадченко І.І.

  Використання поетичних засобів мови при вивченні теми "Значення слова" на уроках рідної мови

  Траверсе О.О.

  Педагогічні проблеми модернізації професійної освіти

  Журавель С.В., Мельник Ю.С., Поліщук О.В.

  Індивідуальні форми навчання як засіб оптимізації організації навчальної діяльності в сільській школі

  Шумаєва С.П.

  Використання соціалізуючого потенціалу ЗМІ в середніх загальноосвітніх школах Америки

   

  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ І УЧНЯ

  Грищенко С.А.

  Психологічні технології щодо профілактики негативних проявів у поведінці дітей молодшого шкільного віку

  Васильєва О.А.

  Особливості попереджувально-корекційної роботи з молодшими школярами

  Атаманюк В.В., Сиротюк Т.В.

  Психолого-педагогічні основи професійної орієнтації учнів старших класів загальносвітньої школи

  Траверсе Т.М.

  Психологічні особливості професійного розвитку особистості на початковому етапі професійної освіти

   

  ВИХОВНА РОБОТА

  Рославлєва О.О.

  Актуальність художнього виховання дітей молодшого шкільного віку засобами дитячої книги

  Поліщук Ю.В.

  Формування елементарного дизайнерського мислення особистості молодшого школяра як напрямок професійної діяльності класовода

  Коваленко Т.В.

  Ознайомлення молодших школярів з українською плахтою

  Ілініцька Н.С.

  Музична самоосвіта старшокласників: функції, компоненти, умови організації

  Качур М.М.

  Планування художньо-краєзнавчої роботи у початковій школі

  Діхтяренко З.М.

  Формування у молодших школярів позитивного ставлення до рухливих ігор у позакласній роботі

  Волошин П.М.

  В.О.Сухомлинський і виховання громадянина незалежної України

   

  СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

  Побірченко Н.С.

  Громадівці про зв'язок дитини з навколишнім світом

  Безлюдна Н.В.

  В.О. Сухомлинський про умови розвивального навчання

  Козинський Л.В.

  Становлення педагогічних поглядів Євгенії Ярошинської

  Микитюк О.М.

  Захист дисертаційного дослідження як головна умова отримання наукових стипендій в Україні ХІХ ст.

  Новаківська Л.В.

  Особистість учителя у творчій спадщині Олени Пчілки

  Кірдан О.Л.

  Виховна діяльність інституту класного наставництва в навчальних закладах України другої половини ХІХ – початку ХХ століття

  Коваленко Є.І.

  Ідеї формування творчої особистості у працях українських педагогів: Г.С.Сковорода

  Скоропад І.В.

  Представники української літератури 18-19 ст. у спадщині В.П.Науменка

  Коляда Н.М.

  Недільні школи в селах України (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.)

  Кравчук О.В.

  Історія розвитку комп'ютеризації в учнів молодшого шкільного віку

   

  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

   

  Автори

   

  Содержание

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu