Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

  2011 рік. Частина 1

    

  Автор

  Назва

  Авраменко К. Б.

  Барнінець О. В.

  Методика організації та проведення ігор на уроках історії

  Білюк О. Г.

  Сутність організації проектної діяльності студентів в університеті

  Будяк Л. В.

  Галайко Ю. А.

  Особливості організаційно-методичного
  супроводу професійної підготовки студентів у ВНЗ

  Герасимова І. В.

  Гендерні аспекти формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів

  Гребінник Л. В.

  Організація самостійної роботи с німецької мови студентів гуманітарних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів

  Гриценок І. А.

  Використання інноваційних технологій як
  єдиний шлях оновлення і вдосконалення навчання

  Типи та структура обдарованості: педагогічний аспект

  Основні орієнтири гуманізації вищої педагогічнох освіти

  Ивлева Н. В., Омаров К. М.

  Профессиональная подготовка школьников средствами дейтельности в системе двенадцатилетнего образования

  Змістова структура готовності старшокласників до професійного вибору в сфері економіки да підприємства

  Мультимедийные технологии на уроках зоології

  Формування комунікативної компетенції майбутніх викладачів вищої школи

  Особливості способів організації педагогічного процесу у вищому педагогічному навчальному закладі

  Формування загальнолюдських цінностей школярів у процесі застосування інтерактивних методів навчання

  Агресивна поведінка дівчат-підлітків у Німеччині як багатопланова проблема виховання

  До питання про впровадження релігієзнавчого компоненту в курс «Історія України» (10–11 класи)

  Формування професійної компетентності майбутнього вчителя як внутрішній компонент педагогічної діяльності

  Підготовка вчителя в сучасних умовах професійної діяльності як креативної особистості

  Малієнко Ю. Б.

  Дослідницька діяльність старшокласників на уроках історії

  Мамакина И. А.

  Сущность и особенности реализации общих и специфических функций физической культуры

  Мельников М. В.

  Нейро-лингвистическое программирование в концепте языковой личности как средство повышения эффективности обучения иностранному языку

  Орєхова Л. І.

  Використання історичних технологій у сучасній освіті

  Осипенко О. С.

  Полікультурна компетентність як предмет сучасних педагогічних досліджень

  Пащенко О. В.

  Використання сучасних комп'ютерних технологій у трудовому навчанні як запорука його ефективності

  Протасов А. Г.

  Технологія активізації творчої діяльності студентів спеціальності "Неруйнівний контроль та технічна діагностика»

  Рацул A. Б., Шишова І. О.

  Підготовка студентів педагогічного університету до інклюзивної освіти дітей із порушеннями розвитку

  Ребенок В. М.

  Методика використання конструкторсько- технологічних задач на уроках трудового навчання

  Рябовол Л. Т.

  Професійна компетентність учителя правознавства як умова формування правової компетентності учнів

  Сандецька О. О.

  Загальнопедагогічний аналіз поняття "дорослість" як етапу життя людини

  Смалиус Л. Н.

  Формування сімейних цінностец молоді як умова збереження нації

  Ткачук С. І.

  Урум Н. С.

  Підготовка майбутніх учителів до виховання в учнів цінностей здоров'я збереження: деякі аспекти проблеми розробки продуктивних технологій

  Федій О. А.

  Ретроспективний аналіз вітчизняного досвіду використання естетотерапії у професійній діяльності педагога

  Харченко Г. И., Гулакова М. В.

  Разработка электронного учебно-методического комплекса дисциплине "Психология и педагогика"

  Чичук В. М.

  Розвиток інформаційної освіти в різних країнах (ретроспективний аспект)

  Шавровська Н. В.

  Педагогічна характеристика критичності та лабільності мислення студента як умова його успішної самореалізації

  Штельмах Г. Б.

  Особистісно орієнтований підхід на курсах підвищення кваліфікації як один із шляхів удосконалення педагогічного професіоналізму вчителів іноземної мови

  Шумаєва С. П.,Гут Н. В.

  Мас-медійна самоосвіта американських педагогічних працівників

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu