Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  ЗБІРНИК
  НАУКОВИХ ПРАЦЬ

  2010 рік. Частина 3

  ЗМІСТ


  Левченко Надія

  ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ ПОНЯТЬ З КУЛІНАРІЇ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ

  Лозовецька Валентина
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВИМОГ І ПОТРЕБ

  Ломницький Ярослав, Туранов Юрій
  ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ВИГОТОВЛЕННІ ТА ОЗДОБЛЕННІ ДЕКОРАТИВНИХ ТОЧЕНИХ ДЕТАЛЕЙ КАНЕЛЮРАМИ З ДУГОВИМИ ВГНУТИМИ ТВІРНИМИ

  Макарчук Вікторія
  СУЧАСНІ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМООСВІТИ У ШКОЛЯРІВ

  Мамус Галина
  ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА ЯК
  СКЛАДОВА ПРОЕКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
  УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

  Марущак Оксана
  СТРУКТУРА СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

  Мачача Тетяна
  НАУКОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ у ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

  Мелентьєв Олег
  ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ТЕХНІЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ – ТРВЗ (ТЕОРІЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗАДАЧ)

  Мироненко Наталя
  ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ТВОРЧО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ

  Мусаєв Кязім
  СТВОРЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ТРУДОВИМ УХИЛОМ

  Нагайчук Олена
  ДІАГНОСТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

  Недашковський Юрій, Кучма Олександр МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ  ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ПРИ ВИВЧЕННІ ТРАНСФОРМАТОРІВ
  Нелюб Анатолій
  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ УЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ ЯК СКЛАДОВА ОПТИМІЗАЦІЇ УМОВ ПРАЦІ В ШКІЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ
   
  Олефіренко Тарас
  ГРАФІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВИЙ КОМПОНЕНТ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

  Оршанський Леонід
  МЕТОД ПРОЕКТІВ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

  Подоляк В’ячеслав
  ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ТА САМОВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ШЛЯХОМ ПОГЛИБЛЕННЯ ПРОФЕСІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ

  Полетай Олена
  ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА, ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

  Поліщук Наталя
  САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  Прокофьева Марина, Утегенов Ерлан
  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗДОРОВЬЕ: ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

  Романчук Алла
  ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ  ТРУДОВОГО ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ  В РІЗНІ ІСТОРИЧНІ ПЕРІОДИ

  Семисюк Руслан
  НАВЧАННЯ УЧНІВ САМОСТІЙНОМУ ЗАСВОЄННЮ ТЕОРЕТИЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ГРАФІЧНИХ ЗАДАЧ

  Сиротенко Тетяна
  ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ ТЕХНОЛОГІЄЮ ОСОБИСТІСНО- ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З КУРСУ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ» У ТАБЛИЦЯХ І СХЕМАХ

  Снігур Олена
  ПРОГРАМНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕС

  Соловей Віктор
  ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

  Стахмич Тамара
  ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  Стешенко Володимир
  СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

  Тарара Анатолій, Вдовченко Віктор
  ІННОВАЦІЙНІСТЬ ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ «ТЕХНІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ»

  Тарененко Григорій
  ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ТА МЕТОДИКА ЙОГО ВИВЧЕННЯ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

  Терещук Андрій
  ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ПРОВІДНИЙ
  ШЛЯХ ПРОФІЛІЗАЦІЇ СТАРШОЇ ШКОЛИ

  Титаренко Валентина
  УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ РЕМЕСЛА В ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

  Ткачук Станіслав
  ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

  Ткачук Андрій, Ткачук Іван
  ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ УМОВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ СТАТИКИ АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТІЛА НА РІВНОВАГУ ЗБІЖНОЇ СИСТЕМИ СИЛ

  Торубара Олексій
  УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТВОРЧОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ

  Філімонова Ірина
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ВИГОТОВЛЕННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ

  Харитонова Валентина
  ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

  Хоменко Людмила
  МЕТОДИКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ З СУЧАСНИМ ШВЕЙНИМ ВИРОБНИЦТВОМ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ОБСЛУГОВУЮЧИХ ВИДІВ ПРАЦІ

  Цина Андрій
  ФОРМУВАННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  Чистякова Людмила
  МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАУРОЧНЇ ХУДОЖНЬО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

  Чумак Анатолій
  ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ У ПРОЦЕСІ РУЧНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ

  Шевченко Людмила
  ПРОЕКТУВАННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНІСНОЇ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ПРЕДМЕТНИКІВ

  Юрженко Володимир
  КОНЦЕНТРИЗМ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛУЗІ «ТЕХНОЛОГІЯ»

  Ящук Сергій
  СИСТЕМНИЙ ХАРАКТЕР ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ У СФЕРІ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

  Ящук Сергій, Муковіз Олександр
  ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  Fitzgerald Mike
  DESIGNER MATERIALS: AN INTRODUCTION TO THE APPLICATION OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY

  Gerlach Ryszard
  ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ – ШАНС ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ ПРАЦІ

  Tomaszewska-Lipiec Renata
  ZAKŁAD PRACY W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

   

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu