Випуск 45

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Стелла Григорьева

Инновационная культура учителя как педагогический феномен

Наталія Міщенко

Умови формування професійної креативності майбутніх учителів початкової школи

Ірина Онищенко

Концептуальні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Владимир Глухов, Инна Дикая

Поиск, развитие и поддержка одарённых и талантливых детей – новая парадигма образования ХХІ века в России

Инна Груздов

Концептуальные подходы к формированию основ музыкально-эстетической культуры у дошкольников

Ірина Демченко

Алгоритм квазіпрофесійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти

Алла Добридень

Методологічні аспекти навчання рухових дій учнів середнього шкільного віку

Юрій Ковальчук

Сучасні вимоги до формування економічних знань в учнів сільської школи у процесі технологічної підготовки

Ольга Козій

Роль мотивації у формуванні образно-інтонаційних навичок студентів педагогічних коледжів

Ірина Кучеренко

Риторизація сучасного уроку української мови: зміст і шляхи реалізації

Микола Люшин

Підходи до реалізації релігієзнавчої складової змісту історії середніх віків у радянській школі

Ірина Малишевська

Роль педагогічних технологіїй в системі корекційної освіти

Чирва Ганна

Зміст та структура інформатичної компетентності майбутнього учителя технологій

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ

Авраменко Оксана

Різновікова взаємодія дошкільників – як важливий фактор їх успішної соціалізації

Валентина Білан

Естетичні вияви корекційно-педагогічної праці дефектолога

Світлана Горбулінська

Самостійна робота як засіб формування знань з генетики у школярів загальноосвітньої профільної школи

Марина Лемещук

Сутність соціалізації дітей дошкільного віку у контексті сучасних науково-педагогічних ідей

Інна Любченко

Дошкільне дитинство – період розвитку логічного мислення

Наталія П'ясецька, Марина Шпильова

Здоров'я людини як соціально-педагогічна проблема

Микола Пшеничних, Тетяна Пшеничних

Організація творчої діяльності майбутнього вчителя у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін

Валентин Тесленко

Регіональна педагогічна система розвитку обдарованих учнів

 

ВИХОВНА РОБОТА

Інна Бабій

Технологія морального виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки

Лариса Гаращенко

Здоров’язбереження у фізичному вихованні дітей дошкільного віку: досвід історико-педагогічного дослідження

Юлія Кулінка

Використання ідей Я. А. Коменського в організації процесу превентивного виховання учнів

Надія Рогальська

Основні напрями морального виховання дітей в етнопедагогіці українського народу

Василь Семенчук

Поетика українського музичного фольклору як засіб виховання національно-мовної особистості

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Юлія Бабак

Внесок Б. Мітюрова у вивчення спадщини Я. А. Коменського

Анастасія Баранова

Формування інтересу школярів до навчання у вітчизняній педагогічній науці початку XX століття

Ольга Бойко

Організаційний етап ліквідації неписьменності (1919–1922 роки ХХ ст.)

Світлана Драновська

Історія України у змісті шкільних програм з історії (кінець 50–70-х рр. ХХ ст.)

Валентина Коваль

Історія становлення та розвитку мовної освіти і науки

Ольга Кочерга

Проблема відповідальності вчителя у педагогічній спадщині Я. А. Коменського

Костянтин Мазур

Порівняльний аналіз педагогічних ідей Яна Амоса Коменського та Василя Сухомлинського

Юрій Олексін

Психолого-педагогічні засади диференціації навчання старшокласників у радянській педагогіці 70-х рр

Ірина Остапйовська

Використання педагогічної спадщини Яна Амоса Коменського у виховній діяльності Пласту

Олена Павлюк

Підходи до організації шкільної освіти в Україні в другій половині ХХ століття

Тарас Савшак

До питання методики викладання історії в українських гімназіях Галичини в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

Світлана Саяпіна

«Материнська школа» Я. Коменського як програма цілей навчання й виховання дітей дошкільного віку

Юлія Семенова

Особливості організації соціального виховання дітей в Україні в 50–80-х роках ХХ століття

Жанна Стельмашук

Проблема шкільної дисципліни у педагогічній спадщині Я. А. Коменського

 

ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Ігор Андрощук

Проблеми здійснення моніторингу в навчальних закладах

Алла Зимульдінова, Іван Кутняк, Галина Філь

Внесок Яна Амоса Коменського у розвиток сучасних освітніх закладів України

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

Автори

 

Анотації