2012 рік. Випуск 4

Автор

Назва

 

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Александр В. МІКОЛАЙЧАК

Ліберальна освіта для культурно-пізнавального туризму

Надія ФЕДЧИШИН

Гербартіанська педагогіка в Австрії: запитання і відповіді

Ганна ГРАБОВА

Основні підходи до статевого виховання в українській та зарубіжній педагогіці

Людмила ЄМЕЛЬЯНЕНКО

Реалізація змісту навчання англійської (рідної) мови та літератури в загальноосвітніх школах Англії

Віта БЕЗЛЮДНА, Роман БЕЗЛЮДНИЙ

Національні програми підтримки американської сім'ї

Юлія ХІЛЬКО

Вплив середовища на трансформацію природних здібностей учня (за диференційною моделлю обдарованості й таланту канадського вченого Ф. Ганє)

 

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Юрій ПАВЛОВ

Оздоровча політика Євросоюзу в упередженні шкідливих залежностей молоді

Надія ПОСТРИГАЧ

Історичні передумови децентралізації освіти Королівства Іспанія

Бондарчук ОЛЕНА

Моніторинг якості шкільної освіти в Австралії

Вікторія ВОЗНЮК

Організація дозвілля як соціальна послуга в системі загальної середньої освіти Великобританії

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Ева ВИШНЕВСЬКА

Підготовка вчителів у Польщі у світлі чинних правничих норм і вимог сучасного ринку праці (польською мовою)

Олена РЕБРОВА

Художньо-ментальна проблематика підготовки майбутніх учителів музики в дослідженнях молодих учених Китаю: компаративістський аспект

Надія УДОВИЧЕНКО

Розвиток мотиваційно-ціннісної сфери німецьких учителів

Ганна КОРСУН

Світовий досвід реалізації компетентнісного підходу в процесі становлення сучасного фахівця

 

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Михайло М'ЯСКОВСЬКИЙ

Європейський вектор реформ системи освіти – приклад еволюційного вдосконалення (досвід Австрії)

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

Автори