Випуск 42, частина 2

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Наталія Марченко

Стратегії читання іншомовних текстів у процесі підготовки майбутніх учителів німецької мови

Наталія Мельник

Інтерактивні технології формування професійної компетентності магістрів дошкільної освіти в Німеччині

Світлана Семчук

Психолого-педагогічні аспекти ефективного застосування комп'ютерних технологій у процесі навчання майбутніх фахівців в галузі дошкільної освіти

Оксана Циганок

Питання підготовки вчителя українознавства у 20-х роках XX століття

Наталія Шульгач

Проект як засіб організації самостійної роботи з другої іноземної мови

Ірина Шумілова

Організація пошуково-дослідної діяльності студентів у вивченні курсу «Педагогічне краєзнавство»

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Квітослава Авраменко

Роль інтерактивних технологій у змісті методичної підготовки майбутніх учителів

Інна Горячок

Особливості інтерактивного вивчення публіцистичних творів на уроках української літератури

Надія Джава

Формування навичок критичного мислення учнів у процесі навчання іноземних мов

Світлана Карплюк, Анатолій Франовський

Проблема використання інтерактивних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики

Ірина Нестайко

Польський досвід впровадження інтерактивного навчання

Світлана Паршук

Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних форм навчання

Валентина Хоменко

Ефективність використання інтерактивних технологій у процесі вивчення постмодерної літератури

Лідія Яковлева

Інтеграція як чинник розвитку пізнавальної активності учнів

Катерина Якушко

Аналіз дидактичних вимог до дистанційності змісту електронних методичних комплексів

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ

Ольга Дрючило, Альона Кордонська

Педагогічні аспекти впровадження інтерактивної технології навчання для формування творчої особистості студента

Емілія Гуцало

Недерективні форми управління як умова ефективного впровадження інтерактивних технологій навчання

Олена Савенко

Психологічні особливості розвитку рефлексії в освітньому просторі

 

ВИХОВНА РОБОТА

Наталія Богданець-Білоскаленко

Основні принципи навчання і виховання молодших школярів у науковому доробку Я. Ф. Чепіги

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Алла Веремчук

Українська педагогіка 1920-х років: Г. Ф. Гринько

Валентина Волікова

Діяльність студентських клубів в культурно-національному будівництві 20-х років

Тетяна Дука

З історії становлення та розвитку піонерської організації у 20-ті рр. ХХ ст.

Віта Кириченко

Дитячий театр казки 20-х років ХХ століття як форма організації дозвілля школярів

Лілія Коробова

Організація навчального процесу в дитячому будинку 20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.

Тетяна Кочубей

Соціально-політичні причини занепаду української освіти в другій половині XVIII століття

Ірина Карпич

Проблеми оздоровлення дітей на сторінках журналу «Дитячий рух» (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.)

Анна Кришко

Особливості розвитку мовної освіти в Україні у ХІХ – поч. ХХ ст.

Ірина Кузьо

Навчальне кіно у радянській школі в 20-х роках ХХ століття

Ольга Марченко

Проблема формування освітнього середовища в науково-педагогічній думці 1920-х років

Магдалина Опачко, Іван Пайда

Розвиток фізичної освіти в школах Закарпаття у чехословацький період (1919–1939 рр.)

Елліна Панасенко

Новаторський розвиток дидактичних експериментів у вітчизняній освітній практиці 20–30-х рр. ХХ ст.

Олександр Санівський

В. Ф. Дурдуківський – видатний український педагог 20-х років ХХ століття

Наталія Сивачук

Деструкція фольклорної пам'яті українців під впливом антирелігійної пропаганди у 20-х роках ХХ ст.

Владислав Смирнов

Біля витоків постреволюційної педагогіки (Анатолій Луначарський vs Григорій Гринько)

Ірина Степаненко

Соціально-педагогічна система А. С. Макаренка

Ігор Федоров, Людмила Федорова

Науково-педагогічна спадщина І. Огієнка

Галина Фещенко

Краєзнавчий контекст змісту шкільної освіти (20−30-ті роки ХХ століття)

Світлана Цимбал-Слатвінська

Основи психодіагностики в радянській школі

Володимир Яремчук

Питання підготовки українознавчих кадрів у педагогічній спадщині М. Грушевського

Інна Ящук

Основні вимоги до вчителя 20-х років українського суспільства

 

Автори