Випуск 42, частина 1

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Людмила Білоусова, Світлана Криштоф

Аспекти підготовки майбутнього вчителя до реалізації дидактичного потенціалу Інтернет-технологій у практиці навчання

Ольга Комар

Фахова підготовка студентів: інтерактивна технологія у ВНЗ

Олена Побірченко

До питання про підготовку майбутнього вчителя сільської початкової школи

Марина Прокоф'єва

Дослідження стану готовності вчителів початкових класів до реалізації диференційованого підходу в навчанні молодших школярів

Вікторія Савченко

Інновації у післядипломній підготовці вчителів фізичної культури початкових класів

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Зоя Возна

Формування соціальної компетентності учнів на уроках курсу «Людина і світ»

Ольга Горбатюк, Світлана Горбулінська

Інноваційні технології навчання генетики та біотехнології старшокласників профільної школи

Юлія Короткова

Місце методики навчання іноземних мов в українському та грецькому наукознавстві

Олена Краснобока

Сутність інтегративних систем у процесі інтенсифікації навчання

Ірина Кучеренко

Упровадження часткової інтеграції на уроках української мови в основній школі

Ірина Малишевська

Природотерапевтична компонента у змісті навчання початкової школи

Вікторія Нічишина

Реалізація міжпредметних зв'язків математики та інших галузей знань в загальноосвітній школі (на прикладі розробки програми інтегративного тижня на тему «Золотий переріз»)

Юрій Олексін

Дидактичні засади внутрішньої диференціації навчання старшокласників

Олена Пишко

Реалізація завдань правової освіти в процесі навчання учнів практичного курсу правознавства

Світлана Яців

Роль тестів у вивченні іноземної мови

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ

Тамара Кравченко

Методика вивчення професійних настановлень старшокласників як засіб оптимізації процесу їх професійного самовизначення

Олена Половіна

Актуальні проблеми спілкування дітей та дорослих: забезпечення екології дитинства

Неля Скрипник

Психологічні особливості розвитку гуманності у дітей дошкільного віку

Катерина Ямкова

Проблема розвитку соціальної активності учнівської молоді у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського

 

ВИХОВНА РОБОТА

Олександр Безлюдний

Соціально-демографічні аспекти життєдіяльності сім'ї в українському суспільстві

Олена Будник

Соціальні аспекти етновиховання молоді в українській педагогіці 1920-х років

Ольга Канарова

Виховання у духовних школах наприкінці ХІХ – початку ХХ століття

Любов Канішевська

Підготовка старшокласників шкіл-інтернатів до самостійної життєдіяльності: зміст та методика опанування соціальноі ролі «громадянин»

Світлана Терпелюк

Концептуальні основи аналізу поняття «патріотичні цінності»

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Оксана Горбатюк

Роль учителя в утвердженні парадигми «трудової школи» у 20-х – на початку 30-х років ХХ ст.

Маріанна Демчак

Зміст підготовки вчителя початкових шкіл Закарпаття у 20–30-х роках ХХ століття

Іветта Депчинська

Ідеї Т. Масарика про розвиток шкільної освіти в Чехословаччині на початку ХХ століття

Оксана Джус

Софія Русова у педагогічному просторі українського зарубіжжя (1920-і – 1930-і рр.)

Олександр Жосан

Тенденції розвитку вітчизняної шкільної навчальної літератури у 20-х роках ХХ століття

Ганна Іванюк

Тенденції та суперечності розвитку сільської школи в Україні (20-ті роки ХХ століття)

Тетяна Калюжна

Соціально-педагогічні погляди Софії Русової

Артур Ковач

Педагогічна діяльність Василя Пачовського на Закарпатті у 1920-х рр.

Лариса Корж-Усенко

Традиційні християнські цінності новаторської школи Петра Прокоповича

Ольга Майструк

Проблема освіти у педагогічній спадщині Г. С. Сковороди і В. Н. Каразіна

Дар'я Мартиненко

Релігійний чинник у розвитку національного шкільництва України в XVIII ст.

Надія Марфинець

Зміст літературного краєзнавства у навчальних програмах 20–30-х рр. (на прикладі шкільництва Підкарпатської Русі)

Людмила Меленець

Станіслав Шацький про організацію життя дітей в умовах села

Світлана Саяпіна

Розробка засад дошкільної освіти у вітчизняній педагогіці (20-ті рр. ХХ ст.)

Володимир Cтароста, Галина Шикітка

Просвітницька діяльність Івана Панькевича на Закарпатті (20–30-ті рр. ХХ ст.)

Октавія Фізеші

Початкова школа на Закарпатті у системних освітніх трансформаціях 20–30-х рр. ХХ століття

 

Автори