Випуск 28

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Ольга Бєляк

Творче самовиявлення майбутніх учителів-філологів в умовах вищого педагогічного закладу

Галина Лисак

Методика підготовки викладачів до здійснення контрольно-оцінювальної діяльності

Мар'яна Сідун

Типологія педагогічних ситуацій у професійній діяльності вчителя іноземної мови початкової школи /a>

Тетяна Шкваріна

Моделювання системи підготовки майбутніх учителів до навчання дошкільників іноземної мови /a>

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Тетяна Глущук

Дидактична адаптація як складова загальної адаптації студентів-першокурсників

Світлана Горбулінська

Методика формування екологічних знань школярів при профільному навчанні

Ольга Журба

Стан викладання етики у сучасній школі

Наталія Комашко

Суть і структура творчої компетентності майбутнього художника-дизайнера

Наталія Опанасенко

Використання інтерактивних технологій навчання у підготовці майбутніх учителів при викладанні курсу «Дидактика»

Лілія Пащенко

Формування живописної майстерності майбутнього художника-дизайнера

Галина Черненко

Упровадження інтерактивних технологій при вивченні дисципліни «Людина і світ» з методикою викладання у початкових класах

Світлана Шуляк

Поетизм душа у художньому тексті Євгена Гуцала

Світлана Шумаєва

Використання нових інформаційних технологій у процесі вивчення іноземних мов

 

ВИХОВНА РОБОТА

Надія Алендарь

Надія Алендарь

Віта Безлюдна

Соціальна робота з неповними та конфліктними сім'ями у США

Валентина Гончарук

Християнська мораль та її виховний потенціал

Алла Горбатюк

Формування естетичних смаків майбутніх вчителів музики на заняттях фортепіано в педагогічному коледжі

Наталія Козак

Освітня діяльність педагога в галузі образотворчого мистецтва дошкільників

Тетяна Юркова

Психолого-педагогічні умови виховання в учнів підліткового віку ціннісного ставлення до природи в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи

Тамара Яценко

Особливості масових виховних заходів у роботі педагогічного коледжу

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Ольга Бойко

Становлення та розвиток Ризинської ЗОШ І–ІІІ ступенів Звенигородського району Черкаської області

Світлана Бричок

Комплексна система навчання в початковій освіті України (1920–1932 рр.)

Ганна Іванюк

Філософсько-світоглядні засади розвитку сільської школи в Україні 1958–2000 рр.

Наталія Коляда

Дитяча періодика як засіб науково-педагогічної комунікації (на прикладі журналів «Вожатый» та «Дитячий рух»)

Людмила Медвідь

Передумови започаткування початкової та середньої економічної освіти на українських землях за царату у XIX столітті

Галина Мінєнко

Теоретико-педагогічні погляди Б.І. Коротяєва, орієнтовані на вільний педагогічний простір

Тетяна Пахомова

Перепідготовка вчителя в змісті освітньої політики наркомосу України (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.)

 

Автори