Випуск 22

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Лариса Бондаренко

Особистісно орієнтоване навчання англійської мови в освітніх закладах І-ІІ рівнів акредитації

Ніна Вишневська

Інтерактивне навчання: нові підходи

Катерина Журба, Світлана Гаряча

Формування етичної культури вчителів як необхідна умова сучасного виховання

Надія Збожимська

До питання про розвиток музично-слухових уявлень в процесі виконавської підготовки студентів

Ольга Комар

Модернізація професійної освіти: інтерактивний підхід

Оксана Кравчук

Вплив інформаційного середовища на процес формування основ комп'ютерної грамотності у майбутніх учителів початкових класів

Світлана Мартиненко

Актуалізація проблеми формування діагностичних умінь учителя в навчально-виховному середовищі

Людмила Мерзлюк

Формування гуманістичної позиції майбутніх педагогів

Людмила Новаківська, Любов Пархета

Роль педагогічної практики у підготовці вчителя-філолога

Ірина Постоленко

Демократизація освітнього процесу в Україні

Ірина Суржикова

Активізація граматичних умінь студентів-філологів при перекладі неособових форм англійського дієслова на українську мову

Нілуфар Файзуллаєва

Діалог у педагогічній культурі вчителя

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Олена Васильченко

Проблема діагностики дитячої обдарованості в історії психології

Галина Васьківська

Громадянська освіта у соціально-культурному середовищі села

Лариса Гаєвська

Центральний, регіональний, місцевий, інституційний виміри управління освітою

Надія Граматик

Специфіка формування едукаційного середовища у початковій школі

Світлана Деркач

Освітні реформи в Польщі

Сніжана Драган, Юрій Пономарьов

Деякі аспекти формування й розвитку музичних здібностей в учнів загальноосвітніх шкіл

Душан Коструб

Толкование понятия «школа» в высказываниях учеников младшего школьного возраста

Алла Лопухівська

Соціалізація учнів в умовах навчально-виховного середовища сільської школи

Ірина Малишевська

Звукова культура мови як засіб формування навичок читання у дітей з тяжкими порушеннями мовлення

Інна Осадченко

Реалізація дидактичних вимог експериментальної методики стимулювання творчої активності молодших школярів

Анжеліка Цимбалару

На шляху до школи майбутнього: моделювання освітнього простору

 

ВИХОВНА РОБОТА

Валентина Бойченко

Виховання толерантності в процесі полікультурної освіти: зарубіжний досвід

Алла Владимирова

Пісенний фольклор – один з діючих засобів виховання естетичної самосвідомості

Мирослава Ткачук

Роль виховного середовища у національному вихованні особистості

Людмила Хоружа

Стан і перспективи формування етичного середовища сучасної школи

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Ірина Денисюк

Особливості просвітницької діяльності Бориса Грінченка в аспекті українського дитячого книговидання

Олена Загайко

Етапи та основні тенденції становлення та розвитку системи підготовки соціально-педагогічних кадрів у Великій Британії

Володимир Лопушан, Тетяна Лопушан

Кераміки як джерело проявів духовної культури українського народу

Дмитро Пащенко

З досвіду створення едукаційного середовища в навчальному закладі

Марина Рапаєва

Формування теоретичних засад методів навчання історії II половини XIX – початку XX століття в історико-методичній літературі

 

ДО 70-річчя О.А. ЗАХАРЕНКА

Ганна Іванюк

Гуманістична модель навчально-виховного середовища сільської школи в теоретико-практичній спадщині О.А. Захаренка

 

Автори