Випуск 20

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Михайло Мартинюк

Педагогічний університет як навчально-виховне середовище

Тетяна Бабенко

Формування інформаційної культури майбутніх вчителів історії у соціокультурному просторі педагогічного ВНЗ

Анатолій Грітченко

Впровадження технології модульного навчання в освітній процес підготовки вчителя трудового навчання сільської школи

Олена Карпенко

Професійні функції соціального працівника як складова професійної компетентності

Віталій Кравцов

Соціокультурне середовище ВНЗ як фактор становлення методологічної культури майбутнього вчителя

Олена Побірченко

Теоретичний аналіз підготовки вчителя сучасної початкової школи

Наталія П'ясецька, Марина Шпильова

Валеологічне середовище як фактор особистісного професійного розвитку майбутнього вчителя

Олена Семеног

Тенденції культуромовної підготовки вчителя в зарубіжній школі

Зоя Сирота

Інноваційна підготовка майбутнього вчителя музики у процесі взаємодії різних видів художньої діяльності

Ірина Суржикова

Формування перекладацьких навичок у студентів-філологів при вивченні модальності англійської мови

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Людмила Бегас

Формування знань та вмінь з рідної мови у школярів з вадами мовлення як наукова проблема

Тетяна Біда

Шляхи вдосконалення екологічної освіти у школах Великої Британії та України

Ольга Бутенко

Ідеал матері у контексті досвіду народної педагогіки та психолого-педагогічної науки

Лариса Гаєвська

Державно-громадське управління загальноосвітнім навчальним закладом

Кіра Гнезділова

Еволюція принципу наступності навчання в педагогічній теорії

Тетяна Грітченко

Педагогічне спілкування в умовах едукацшного середовища початкової школи

Ігор Радченко

Передумови та засоби розробки і організації едукаційного середовища

Тамара Торчинська

Активізація пізнавального інтересу учнів початкових класів до уроків української мови на основі етимологічних знань

Олена Чепка

Формування едукаційного середовища в умовах сільського навчально-виховного комплексу «школа – дошкільний навчальний заклад»

Світлана Шуляк

Поетика збірки Євгена Гуцала «Сто віршів для дітей»

 

ВИХОВНА РОБОТА

Інна Бабій

Духовно-моральне виховання особистості

Петро Волошин

Громадянське виховання в теорії і практиці В.О. Сухомлинського

Світлана Заєць

Соціальне середовище як чинник адаптації особистості

Людмила Іщенко

Екологічне виховання старших дошкільників та молодших школярів в НВК «Школа – дитячий садок»

Ольга Онопрієнко

Патріотичне виховання як науково-педагогічна проблема: понятійний аспект

Інна Печенко

Сільський соціум як фактор соціалізації особистості

Неля Скрипник

Створення толерантного середовища у дошкільному закладі

Світлана Совгіра

Тенденція проникнення поняття екологізації у зміст освіти та навчальне середовище

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Людмила Войтова

Вчитель і краєзнавча робота в школі (20-30-ті рр. ХХ ст.)

Оксана Кравченко

Соціокультурне середовище 40-х рр. ХІХ ст. як фактор розвитку особистості Пантелеймона Куліша

Ірина Скоропад

Соціокультурне середовище як фактор розвитку особистості В.П. Науменка (1852-1919) на зламі ХІХ-ХХ століть

Руслан Сундук

Розвиток альтернативної освіти в США (30-ті рр. XIX ст. – 60-70-ті рр. XX ст.)

Наталія Шарата

Просвітницька діяльність М.М. Аркаса

 

Автори