Випуск 10

Автор

Назва

 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Руснак І.С.

Інноваційні підходи до підготовки педагогічних кадрів у Канаді

Спіріна Т.П.

Особливості формування соціокультурних цінностей студентської молоді

Федірчик Т.Д.

Педагогічна діяльність як модель професійної підготовки майбутнього вчителя

Романюк С.З.

Інноваційні підходи до мовної освіти майбутніх учителів початкових класів

Предик А.А.

Підготовка вчителя початкових класів до змістового оцінювання навчальної діяльності молодших школярів

Киреєв О.В.

Професійно орієнтована підготовка майбутнього вчителя

Соколенко Л.С.

До проблеми валеологічного виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів

Андрощук Л.М.

Формування творчого індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії малокомплектної школи засобами імпровізаційної пластики

Комар О.С.

Британська модель кредитно-модульної системи освіти та можливості її використання в Україні в умовах входження до європейського освітнього простору

 

ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Побірченко Н.С.

Малокомплектна школа: сучасний вимір

Бондаренко Г.Л.

Використання елементів риторики на уроках читання в початковій школі

Пащенко М.І.

Модульно-розвивальна система навчання в педагогічній науці та практиці

Мафтин Л.В.

Українознавча складова змісту шкільної освіти як історико-педагогічна проблема

Семенчук В.В.

Символіка рослин в українській народнопісенній творчості

Волошин П.М.

Роздільне навчання в контексті реформування початкової освіти

Бигар Г.П.

Українська педагогічна преса Канади про особливості навчального процесу в малокомплектній школі

Ли Цзихуа

Влияние мировой педагогики на современную китайскую школу

Глобчак В.В.

Особливості впровадження особистісно орієнтованого навчання і виховання у сільській малокомплектній школі

Перфільєва Л.П., Дячук П.В., Яценко А.А.

Сутність самооцінки, її структура і функції в особистісному розвитку

Павленко О.О.

Засоби паблік рилейшнз як засоби ділового спілкування

Лавроненко О.М.

Пріоритет гуманістичного виховання в цілісній виховній системі

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ І УЧНЯ

Лопушан Т.В.

Специфіка відтворення психології дитини в українській новелістиці межі ХІХ-ХХ століть

Крисько Л.В.

Проектування психолого-педагогічного змісту модульно-розвивального навчання

Антосієва Л.В.

Педагогічне спілкування й особливості його прояву у взаємодії вчителя з батьками

 

ВИХОВНА РОБОТА

Гаряча С.А.

Мистецтво вчити і виховувати

Базильчук Л.В.

Естетичне виховання як засіб всебічного розвитку соціально значущої і самоцінної особистості

Іващенко К.В.

Естетичне виховання молодших школярів у сільській малокомплектній школі (літературний огляд)

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Новаківська Л.В.

Народнопедагогічні засади виховання в родині Косачів

Чорней І.Д.

Аналіз вимог до підготовки вчителя на різних етапах розвитку освіти

Денисюк В.В.

Два романи – дві долі

Кушнір В.М.

Школа для дитини (Я.Корчак і В.Сухомлинський)

Денисюк І.А.

Історичний аспект дослідження проблем функціонування малокомплектної школи

Мікшанська С.М.

Сприйняття класичної інструментальної музики як проблема педагогіки

Карасевич О.О.

Педагогічні ідеї у творчості Панфіла Юркевича

 

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ "ШКОЛА – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД"

Козак Н.Д.

Про взаємодію сім'ї та дошкільного навчального закладу у вихованні дошкільників засобами народних традицій

 

Автори