2012 рік. Випуск 3

Автор

Назва

 

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Станіслава Іровіч

Етика наукового дослідження як компонент методологічної компетенції студентів (англійською мовою)

Георгій Штомпель

Теорія післядипломної порівняльної освіти під впливом глобалізації (англійською мовою)

Нада Бабіч

Глобалізація, постмодернізм та цінності освіти (англійською мовою)

 

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ

Галина Школаї

Інтеркультурне виховання школярів засобами музичного мистецтва: польсько-український проект

Людмила Пустельник

Від «медіа-грамотності» до «активного громадянства»: медіа-компетентність в американській вищій освіті From "media literacy" to "active citizenship": media competence in american higher education (англійською мовою)

Лариса Рубан

Життєвий і творчий шлях американського педагога-реформатора Джона Холта (1923-1985 pp.)

Ірина Регейло

Психосоціальні аспекти нагляду за докторськими програмами: європейський досвід

Олена Оржеховська

Освіта про здоровий спосіб життя у шкільництві Великої Британії: перспективи для України

Ірина Холод

Рівні педагогічної підтримки обдарованої студентської молоді у Великобританії

 

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Наталя Лавриченко

Менеджмент якості у шкільній освіті: зарубіжний досвід

Оксана Заболотна

Структурно-змістові характеристики сучасної шкільної альтернативної освіти в педагогічному просторі країн ЄС

Наталія Рщей

Міжнародні стандарти як інструмент управління якістю освіти в Україні та США

Надія Шеверун

Освітня політика уряду ФРН із забезпечення якості загальної середньої освіти

Любов Заблоцька

Стандартизація змісту початкової освіти у Великій Британії

Олена Кульчицька

Міжнародна співпраця України з ЮНЕСКО у галузі освіти: досвід, проблеми, пошуки рішень

Валентина Єфімова

Здоров'язбережувальна діяльність у школах здоров'я: зарубіжний досвід

Олена Комар

Психолого-педагогічні особливості дорослої людини: мотиви та бар'єри її участі в освітньому процесі (досвід Франції)

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Наталія Мукан

Дослідження професійного розвитку вчителів загальноосвітніх шкіл у системах неперервної педагогічної освіти Великої Британії, Канади, США

Олена Ковальчук

Розвиток концепції ефективного лідерства в теорії управління західноєвропейською школою

Оксана Чугай

Ключові компетентності педагогів для дорослих у США

 

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Аліна Сбруєва

Інтеграція університету в національну інноваційну систему: світовий досвід та українські проблеми

Олександра Георгіаді

Застосування медіа-освітніх технологій у викладанні філологічних дисциплін в Україні та за кордоном (російською мовою)

Тетяна Зданюк

Німецький досвід реалізації освітніх реформ у вищій школі

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

Автори

 

Анотації