ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

2008 рік. Частина 5 

Автор

Назва

Азізов Т.Н.

Безлюдний О.І.

Соціолінгвістичні особливості статусу англійської мови у Південній Африці (sae)

Бялик О.В.

Статева просвіта учнівської молоді: досвід ФРН

Возна З.О.

Добринець О.М.

Формування лінгвокультурологічної компетенції студентів педагогічного університету в процесі вивчення іноземних мов

Дрозд О.В.

Виховання толерантної особистості у світлі християнської моралі

Іванченко Є.А.

Синергетичний підхід як підґрунтя створення системи інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів

Іванюк Т.І.

Моделювання навчально-виховного середовища профільної школи

Принципи та методи християнського виховання

Особистість і держава: взаємовідносини з точки зору християнської демократії німеччини

Кучай О.В.

Комп’ютеризація навчання – технологічний прорив у методології, організації та практичній реалізації навчального процесу

Роль та завдання екологічної освіти у Великій Британії та Україні

Духовно-моральне виховання старших підлітків на принципах християнської моралі в позаурочній роботі загальноосвітньої школи

Батьківство в контексті сімейної політики у США та Великій Британії

Діалогічна взаємодія вчителів іноземної мови та учнів початкових класів як науково-педагогічна проблема

Особенности религиозного воспитания Э. Войнич

Інтегративні зони як орієнтир для формування готовності майбутнього вчителя математики до роботи у гуманітарному класі

Перепідготовка вчителя в контексті його особистісно-професійного становлення(теоретичні пошуки 20-х років ХХ століття)

Сучасні зарубіжні педагогічні концепції виховання: визначення ключових понять

Невичерпне джерело народної мудрості

Гармонійне виховання особистості – міф чи реальність? (християнський погляд на основну ідею сучасної педагогіки)

Резник Н.В., Ткачева Е.А.

Цели обучения иностранному языку в ВУЗе в рамках межкультурной коммуникации

Сидорчук Л.А.

Принципи становлення ергономічної культури майбутнього педагога

Слободянюк С.С.

Вплив паломництва на становлення особистості

Федічева Н.В.

Questioning in classrooms

Фуклєва Г.О.

Удосконалення науково-методичної підготовки вчителів іноземних мов у системі післядипломної освіти

Чернишова Г.С.

Святитель іоанн златоуст про людську гідність (за матеріалами листування з дияконісою олімпіадою)

Шевченко О.М.

Культурологічні засади музично-педагогічної освіти

Ятло Л.П.

Робота над дефектами звука і слова у дитячому співі

Яхимович Л.П.

До проблеми сутності та мети викладання релігієзнавства у вищих навчальних закладах