2015 рік. Випуск 4

Автор

Назва

 

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Тетяна Кочубей, Ольга СВИРИДЮК

 

ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ

Ореста КАРПЕНКО
Даріуш СКАЛЬСКІ
Ольга КОСТЮК
Світлана ОЛІШКЕВИЧ

 

ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ

Ірина ЛИТОВЧЕНКО
 
 

ІННОВАЦІЇ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Оксана КРИЧКІВСЬКА
Тетяна ГУРОВА
Людмила БЕРЕЗА