Наукові праці вчених Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини у фондах бібліотеки (бюлетень нових надходжень за квітень-червень 2020 р.)

Університетська книгозбірня відіграє велику роль як збирач і хранитель інформації про рідний університет, прагне до максимально повного відбиття творчої спадщини колективу у своїх фондах. Сьогодні в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини професорсько-викладацьким складом продовжує інтенсивно здійснюватися видання підручників, монографій, навчальних та методичних посібників, що характеризує зростаючий науковий потенціал ЗВО.

Переглянути

Додаткова інформація