Наукові дисертації

Інформаційний список наукових дисертацій, що надійшли до фондів бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини протягом 2011-2012 рр.

(до Всеукраїнського дня бібліотек)


1. Бабій, І. В.   Моральне виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Бабій Інна Володимирівна. – Умань, 2012. – 241, [5] с.

 

2. Балдинюк, О. Д.   Підготовка майбутнього вчителя до формування комунікативного досвіду молодших школярів засобами мистецтва [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Балдинюк Олена Дмитрівна. – Умань, 2011. – 252, [2] с.

 

3. Безлюдний, Р. О.   Виховні технології розвитку життєвої компетентності підлітків з особливими потребами в США [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Безлюдний Роман Олександрович. – Умань, 2012. – 238, [5] c.

 

4. Бондар, Г. О.   Формування гуманістичного світогляду майбутніх вчителів у процесі вивчення філологічних дисциплін [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бондар Галина Олександрівна. – Умань, 2011. – 245, [4] с. – Бібліогр.: с. 217-245.

 

5. Бондаренко, Т. В.   Соціальне виховання студентської молоді засобами краєзнавства [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Бондаренко Тетяна Володимирівна. – Умань, 2012. – 222, [3] c.

 

6. Гора, Т. В.   Формування умінь педагогічного спілкування засобами інтерактивного тренінгу в системі "педагог-старшокласники" [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Гора Тетяна Володимирівна. – К., 2012. – 196, [11] c.

 

7. Грітченко, Т. Я.   Формування професійно-мовного стилю спілкування майбутнього вчителя початкової школи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тетяна Яківна Грітченко. – Умань, 2012. – 261 c.

 

8. Гуріненко, І. Ю.   Педагогічні умови застосування засобів мас-медіа у професійній підготовці майбутніх державних інспекторів з пожежної безпеки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гуріненко Інна Юріївна. – Черкаси, 2012. – 282, [4] c.

 

9. Деркач, С. П.   Професійна підготовка вчителів англійської мови в Польщі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Деркач Світлана Петрівна. – Умань, 2011. – 271, [24] с.

 

10. Іванова, С. В.   Розвиток професійної компетентності вчителів біології у закладах післядипломної освіти [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Іванова Світлана Володимирівна. – Умань, 2012. – 364, [8] с.

 

11. Клименко, Ю. А.   Професійна мобільність майбутніх учителів у країнах Євросоюзу [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Клименко Юлія Анатоліївна. – Умань, 2011. – 290, [4] c.

 

12. Корольова, І. І.   Естетичне виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі культуротворчої діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Корольова Ірина Іванівна. – Херсон, 2012. – 301, [6] c.

 

13. Кузьма-Качур, М. І.   Система підготовки студентів педагогічних факультетів до краєзнавчої роботи у початковій школі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кузьма-Качур Марія Іванівна. – К., 2012. – 298, [7] c.

 

14. Логвиновська, Т. А.   Виховання соціальної спрямованості молоді у студентському середовищі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Тетяна Анатоліївна Логвиновська. – Херсон, 2012. – 239, [4] c.

 

15. Магрламова, К. Г.   Виховання в учнів ціннісного ставлення до природи як складової природоохоронної роботи в основній школі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Магрламова Камілла Газанфарівна. – Дніпропетровськ, 2011. – 273, [9] c.

 

16. Мамчур, Н. С.   Виховання естетичних смаків у майбутніх філологів засобами народного декоративно-прикладного мистецтва в процесі позааудиторної роботи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Мамчур Наталія Сергіївна. – Умань, 2012. – 306, [4] c.

 

17. Маркова, О. В.   Виховання здорового способу життя учнів старшого підліткового віку з ослабленим здоров'ям [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Маркова Олена Василівна. – Кіровоград, 2011. – 292, [8] с.

 

18. Музика, О. Я.   Розвиток творчих здібностей майбутніх вчителів образотворчого мистецтва в процесі вивчення фахових дисциплін [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Музика Ольга Яношівна. – Умань, 2011. – 306, [5] с.

 

19. Ненько, Ю. П.   Формування творчої самореалізації курсантів вищих навчальних закладів пожежної безпеки у фаховій підготовці [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ненько Юлія Петрівна. – Черкаси, 2012. – 257, [8] c.

 

20. Павлюк, В. І.   Підготовка майбутніх учителів у системі багаторівневої освіти в Канаді [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Павлюк Вікторія Ігорівна. – Умань, 2012. – 294, [6] c.

 

21. Плахотнюк, О. Л.   Концепції виховання в системі шкільної освіти США [Текст] : дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.07 / Плахотнюк Олена Леонідівна. – Умань, 2011. – 293, [3] c.

 

22. Побірченко, О. М.   Підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах сільської початкової школи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Побірченко Олена Михайлівна. – Умань, 2011. – 251, [3] с.

 

23. Погрібна, Л. В.   Моральне виховання в сім'ї молодших школярів з нейротичними ускладненнями розвитку [Текст] : дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.07 / Погрібна Леся Василівна. – Кіровоград, 2011. – 247, [11] с.

 

24. Полєхіна, В. М.   Інтегративний підхід у підготовці майбутніх соціальних педагогів засобами педагогічного краєзнавства [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Полєхіна Вікторія Миколаївна. – Умань, 2012. – 228, [3] c.

 

25. Ревнюк, Н. І.   Формування національної самосвідомості майбутніх учителів засобами педагогічного краєзнавства [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Ревнюк Наталія Іванівна. – Умань, 2011. – 196, [3] с.

 

26. Северіна, Т. М.   Ціннісна детермінація особистісного самовдосконалення студентів у навчально-виховному процесі вищих педагогічних навчальних закладів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Северіна Тетяна Миколаївна. – Умань, 2012. – 225, [5] c.

 

27. Скрипник, Н. І.   Виховання толерантних взаємостосунків у дітей старшого віку [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Скрипник Неля Іванівна. – Умань, 2011. – 253, [5] c.

 

28. Совік, Т. В.   Формування музично-естетичної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення музичних дисциплін [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Совік Тетяна Віталіївна. – Кам'янець-Подільський, 2012. – 277, [5] с.

 

29. Соколенко, Л. С.   Формування культури здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Соколенко Людмила Степанівна. – Умань, 2011. – 202, [3] с.

 

30. Шевчук, Л. О.   Формування інформаційної компетентності учителів у вищих навчальних закладах республіки Польща [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Леся Олексіївна Шевчук. – Умань, 2011. – 240, [6] с. – Бібліогр.: с. 208-240.

 

31. Щирбул, О. М.   Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до організації технічної творчості учнів основної школи [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Щирбул Олександр Миколайович. – Умань, 2012. – 267, [6] c.

 


Інформаційний список

підготували співробітники відділу комплектування та обробки літератури

 


Додаткова інформація