2018 рік. Частина 2

Автор

Назва
 

Титульна сторінка

 

Інформація про вісник

 

Зміст

 

ГУМАНІТАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бевз О. П., Клименко Л. Д.

Естетичне виховання учнів на уроках іноземної мови

Білецька І. О., Аширова Т.

Аспекти функціонування широкозначної лексики в розмовному, газетно-публіцистичному і науковому стилях англійської мови

Вінг Т. О., Траченко Я.

Засоби реалізації вибачення в англійській та українській комунікативній культурі

Гембарук А. С., Бовгиря О.

Розвиток критичного мислення учнів на уроках іноземної мови

Гембарук А. С.,

Казановська Я.

Методика використання ігор на уроках англійської мови з метою розвитку діалогічних умінь учнів

Ємельянова М. В.

Зображення Туркменістану початку ХХ століття в книзі Гартевельда Вільгельма Наполеоновича «Среди сыпучих песков и отрубленных голов: путевые очерки Туркестана (1913)»

Карасєвич С. А.,

Курмєтов М.

Підготовка і проведення V Азіатських ігор в Ашгабаді 16–25 вересня 2017 р

Коломієць Н. А.,

Огородник А. В., Куян Д. М.

Виховання гуманізму

Комар О. С., Октамов А.

Лінгвокультурні особливості англійських та українських паремій

Коробань О. В., Шукуров Т., Аннамирадов Ш.,

Нарлыев Д.

Новейшие информационные технологии на службе охраны и пропаганды памятников истории и культуры Туркменистана

Куценко С. В.,

Курудімова Т.

Етнокультурологічна підготовка майбутнього вчителя хореографії у контексті вивчення народного танцю

Лагодзінська В. С., Решетило Ю.

Вивчення історії у школах Великої Британії

Максимчук О. В.,

Ташбаєва Е., Рашідова Ч., Акиєва А.

Тенденції розвитку гендерної політики в Україні

Максимчук О. В., Якубов А.

Актуальні проблеми молоді в Україні

Мальченко А.

Лексико-семантична варіативність назв об’єктів системи освіти у французькій мові Франції, Бельгії, Швейцарії і Квебеку

Олійник Т. І., Трубіцина Ю.

Художня інтерпретація музичного твору як освітня технологія на заняттях з фаху (фортепіано)

Осіпчук Г. В., Савченко А.

Весільна обрядовість туркменського та українського народів: спільне й відмінне

Палагута І. В., Гордієнко А.

Особливості молодіжного сленгу в англійській мові

Підвальна Ю. В., Дзьонь А., Мицик Т.

Явище одинокого материнства в сучасному суспільстві

Пічкур М. О., Боувен А.

Використання засобів абстрактного живопису в процесі розвитку композиційних здібностей учнів основної школи

Поліщук О. В.,

Кривда В. С.,

Грущанська В. В.

Культурна цінність українського народного мистецтва

Поліщук Л. Б., Охріменко Т.

Інноваційні форми та методи проведення уроків зарубіжної літератури

Поштарук Л. І., Шабаш С. І.

Проблеми формування здорового способу життя сучасної молоді

Ріднева Л. Ю., Руда О.

Фразеологізми з ономастичним компонентом в українській та польській мовах: порівняльний аспект

Савчук Н. М.,Саттарова К.

Особливості національного світосприйняття туркменів: лінгвокультурний аспект

Священко З. В.,

Ємшікова С.

Геополітична орієнтація та зовнішня політика Туркменістану

Семенчук В. В.,

Денисова Я.

Формування професійної компетентності студентів-музикантів у процесі проходження фольклорної практики

Скрипник О. М.,

Рахметов З., Садіков Т.

Колоніальне поневолення туркменського народу Російською Імперією

Хлистун І. В., Октамова Ю.

Спільний лексичний фонд української і туркменської мов

Холод І. В., Паланиця А.

Домашнє читання як засіб навчання англійської мови

Циганок О. О., Калінська Я.

Світоглядні аспекти гончарного ремесла

Циганок О. О.,

Череповська О.

Фольклористична концепція В. Петрова

Цимбал Н. А., Мельник Н.

Етнолінгвістичний підхід до вивчення мотиваційних процесів у номінації діалектної лексики

Цимбал Н. А., Токлієв Д.

Диференційні ознаки лексики наукового стилю

Шачковська Л. С., Агаджанов Б.

Особливості впливу євроскептицизму на політичні процеси в країнах ЄС та Україну

Шачковська Л. С.,

Джумаєва Ф., Рахмедова А.

Місце інформаційно-психологічного протиборства в гібридній війні: наукові підходи та політичні реалії

 

ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бержанір А. Л., Ішматов Ф., Сафаров Е.

Розвиток соціально відповідального бізнесу в Туркменістані

Гарматюк О. В., Онищук Я.

Ефективність застосування цифрового маркетингу для збільшення збуту продукції

 

Наукове видання