2017 рік. Частина 2

Автор

Назва
 

Титульна сторінка

 

Зміст

 

ГУМАНІТАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Білецька І. О.,

Грабова Т.

Англійські лексичні та граматичні емфатичні конструкції та їх ознаки

Білецька І. О., Сікорська С.

Особливості омонімії та спосіб зняття труднощів її перекладу в науково-технічних текстах

Бондарук Я. В.,

Реєнт О.

Підвищення інтересу учнів до вивчення англійської мови

Волошина Г. П.,

Багрій О.

Рідна мова як засіб громадянського виховання у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського

Гребенюк А.,

Діденко Л., Діденко С.

Туркменістан на міжнародній арені

Косінська Т. В.,

Калабська В. С.

Музичний конкурс як необхідний компонент у формуванні музично-виконавської компетентності учнів-бандуристів ПСМНЗ

Краснобокий Ю. М., Чембергенов І.

Перший доктор наук Туркменістану

Куценко С. Ю.

Музей у сучасному інформаційному просторі: потенціал соціальних мереж

Лаухіна І. С., Мальченко А.

Лексико-семантична група назв учнів у французькій мові Франції, Бельгії, Швейцарії та Квебеку

Максимчук О. В., Мовлямбердієв В.

Духовність і ціннісні орієнтації студентської молоді України в трансформаційному суспільстві

Ріднева Л. Ю.,

Осіпчук Г. В.,

Могілевець Т. М.,

Руда О. А.

Туркменська література в контексті сучасних міжкультурних зв’язків

Скрипник О. М.

Туркменістан та ООН: історія співпраці

Ткачук М. М.

Ціннісний вимір змісту українського національного виховання: минуле і сучасність

Цимбал Н. А.,

Токлієв Д.

Мета і завдання зіставного лінгвістичного аналізу української і туркменської мов

Шачковська Л. С.,

Абдикодиров О.

Політичний аспект міграційних проблем в європейських країнах

Шачковська Л. С.,

Байкулов Ш.

Ісламський екстремізм та міжнародний тероризм як загроза для сучасного світу

Шачковська Л. С.,

Джумаєв Ш.

Особливості формування політичної культури молоді в Україні

Шачковська Л. С.,

Ібрагімов Б.

Роль українського миротворчого контингенту в міжнародних миротворчих операціях

Шачковська Л. С.,

Кличов М.

Антропологічні виміри глобалізації

Шачковська Л. С.,

Худайкулова А.

Інформаційний тероризм як феномен сучасної міжнародної політики

Шачковська Л. С.,

Худайназарова Ю.

Ґендерні трансформації у політично-соціальній сфері суспільства

 

ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автомеєнко А. А.

Паблік рілейшнз

Білошкурський М. В.

Фактори та резерви зростання прибутку малого підприємства

Бовкун О. А.

Економічний розвиток агропродовольчих підприємств в контексті економічної безпеки

Гарматюк О. В., Вовк Т.

Використання Інтернет-маркетингу як засобу просування послуг на ринку

Гарматюк О. В.,

Коваль М.

Дослідження економічних та організаційних методів управління конкурентоспроможності підприємства

Гарник О. А., Починок У.

Сутність інноваційного розвитку в умовах економічної конкуренції

Коган Н. Ю.

Здійснення іпотечних земельних операцій сільськогосподарськими підприємствами

Побережець Н. Б.,

Червона К. О.

Менеджмент якості як фактор підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств

Cлатвінська Л.А., Поворознюк І.М., Литвин О.В.

Роль екскурсійної діяльності в розвитку внутрішнього та міжнародного туризму

Станіславчук Н. О., Люльченко В. В.

Банківська система України: стан та перспективи розвитку в умовах фінансової глобалізації

Стойка С. О.,

Кравченко Ю. М.,

Мельничук Я. В.

Податкова безпека як система захисту національної економіки України

 

Вимоги до публікації