Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

  2013 рік. Частина 3 

  Автор

  Назва

  Азізов Талят, Мельник Олексій

  Антонова Катерина

  Структурні компоненти соціально-освітнього середовища медичного університету в процесі адаптації іноземних студентів

  Байбекова Неля

  Формування готовності майбутніх психологів до консультативної роботи у вищих педагогічних навчальних закладах

  Бербец Віталій

  Бербец Тетяна

  Засоби організації процесу самостійної творчої діяльності учнів на уроках трудового навчання

  Білецька Ірина

  Форми та методи підготовки бакалаврів з іноземної мови у сша

  Бовтрук Наталія

  Сучасні підходи до застосування педагогічних програмних засобів на уроках технологі

  Браславська Оксана

  Науково-технічні інновації й сучасна географічна освіта

  Інформаційна компетенція у процесі формування майбутнього учителя професійної діяльності

  Підготовка майбутніх викладачів спецтехнологій засобами інформаційно- комунікаційних технологій навчання

  Гайдук Вадим

  Процес формування практичних умінь і навичок на заняттях з технологічного практикуму

  Засоби формування знань з декоративних властивостей деревини у майбутніх інженерів- педагогів у галузі деревообробки

  Цільові орієнтири змісту та технологічних особливостей зарубіжного досвіду загальноосвітньої підготовки у птнз аграрного профілю

  Педагогічні умови наступності в навчанні технології швейного виробництва майбутнього вчителя технологій в системі «професійно-технічний навчальний заклад - вищий навчальний заклад»

  Проблемне навчання як інтегруючий метод освітньої та виробничої діяльності майбутніх фахівців професійної освіти

  Роль профільної школи у формуванні професійного самовизначення учнів

  Вплив мультимедійних навчальних комплексів на пізнавальний процес студентів

  Метод проектів як засіб формування професійно значущих якостей майбутніх лікарів

  Організація соціальної служби з розв'язання конфліктів у птнз

  Особливості ступеневої професійної освіти із врахуванням вимог нових державних стандартів

  Липська Інна, Глінська Олена

  Відбір змісту навчання усного професійного мовлення економічної сфери у вищих навчальних закладах (на базі англійської мови)

  Макарова Ганна

  Можливості інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки педагогічного внз щодо професійного розвитку майбутніх вчителів

  Малишевський Олег

  Навчальне інформаційне середовище як засіб підвищення ефективності фахової підготовки інженерів-педагогів

  Марущак Оксана

  проектно-технологічна діяльність у професійній підготовці майбутніх учителів технологій з дизайну костюма

  Мекшун Алла

  Компетентність соціальних працівників як основний елемент професійної успішності

  Мельничук Тетяна

  Книга як важливий засіб культурно-просвітницької роботи (на основі педагогічних ідей в. о. сухомлинського)

  Михальчук Юлія

  Особливості використання тренінгових технологій у професійному навчанні майбутніх менеджерів

  Наход Світлана

  Прогностичні вміння в структурі професійних вмінь майбутнього психолога

  Ніколаєвська Вікторія

  Маркетинг в системі освіти

  Пеньковець Дмитро

  Теоретичні аспекти формування професійних якостей у майбутніх учителів фізичної культури

  Погромська Ганна

  Викладання баз даних на комп'ютерних спеціальностях як елемент підготовки студентів-інформатиків до професійної діяльності

  Потапкін Віталій

  Сучасний стан та перспективи впровадження сапр-технологій в процес графічної підготовки майбутніх учителів технологій

  Ребенок Вадім

  Рибачук Костянтин

  Роль самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови у немовних внз: основна мета курсів іноземних мов

  Рябовол Лілія

  Становлення поглибленого (профільного) вивчення правознавства в незалежній україні

  Савицька Олена

  Роль елективних курсів в індивідуальному освітньому маршруті учнів технологічного профілю навчання

  Сажієнко Олександр

  Професійна орієнтація майбутніх інженерів- педагогів комп'ютерного профілю

  Самусь Тетяна

  методи виховання у процесі формування здоров 'я збережувальних компетенцій майбутніх інженерів-педагогів

  Сидорчук Людмила

  Ергономічна освіта: проблеми становлення та розвитку

  Сопівник Ірина

  Системний підхід до виховання відповідальності у сільської молоді (на основі ідей в. сухомлинського)

  Стрілець Світлана

  Рейтингове оцінювання діяльності викладача як складова покращення якості освітніх послуг вищих навчальних закладів

  Сусла Наталія

  Індивідуально-вікові та психологічні закономірності формування графічної культури в процесі професійної підготовки майбутніх учителів технологій

  Тамаркіна Ольга

  Внутрішня мотивація студентів внз щодо самостійного навчання

  Ткачук Станіслав

  Проблеми підготовки фахівців професійної освіти та шляхи їх вирішення

  Філімонова Ірина

  Формування фахової компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін .... 320 хоменко людмила особливості викладання текстильного матеріалознавства на уроках професійного навчання

  Чепок Роман

  Нові можливості вирішення геометричних задач за допомогою компас 3dv10 в процесі викладання інженерної та комп'ютерної графіки з практикумом

  Черноватий леонід, Червінко євген

  Система вправ для навчання послідовного перекладу з опорою на систему перекладацького скоропису

  Шкворець Олена

  Дидактичні особливості підготовки майбутніх учителів технологій до моделювання та проектування одягу

  Ящук Сергій

  Підготовка магістрів технологічної освіти в україні: теоретичний аспект

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu