Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  
  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  Студентський вісник (2013)

  Автор

  Назва

  Автомеєнко Артем

  Корпоративна соціальна відповідальність серед українських підприємств малого та середнього бізнесу

  Алейнікова Інна

  Використання комп'ютерних технологій на уроках географії

  Антонюк Євгеній

  Методика впровадження інтерактивних методів на уроках правознавства

  Арібжанова Анастасія

  Стан економічного розвитку України

  Байрук Наталія

  Людський капітал на підприємствах та проблеми його інвестування

  Баранюк Ірина, Чабан Анастасія

  Духовна основа консолідації нації

  Безрукова Анна

  Концептуалізація світу у фразеологізмах із компонентом heart/серце в англійській та українській мовах

  Білозор Альона

  Соціальна робота з бездомними людьми

  Білятинська Ірина

  Особливості використання дистанційного навчання в загальноосвітній школі

  Бобошко Вікторія

  Педагогічна техніка вчителя у контексті ідей А. С. Макаренка

  Бондаревська Яна

  Вплив синтетичних миючих засобів на здоров'я людини

  Василенко Олеся

  Януш Корчак – педагог високої майстерності

  Василів Христина, Вовненко Євгеній

  Лисянщина в житті і творчості Тараса Шевченка

  Вдовиченко Марія

  Мовлення вчителя – важлива складова його професійної діяльності

  Вигівська Юлія

  Формування культурної компетентності майбутніх економістів засобами іноземної мови

  Видайко Ангеліна

  Роль іноземної мови у формуванні майбутнього спеціаліста

  Войтенко Ольга

  Методи вивчення фразеологічних одиниць

  Войтенко Раїса

  Формування компетентності в аудіюванні на початковому етапі навчання іноземної мови

  Войченко Євгеній

  Битва при гастінгсі – фінальний акорд норманського завоювання Англії /a>

  Воронкова Ірина

  Лінгводидактичні аспекти навчання школярів будувати усні висловлювання (стилістичний аспект)

  Гаврилюк Леся

  Формування критичного мислення учнів на інтерактивних уроках біології

  Гаєвська Юлія

  Сучасні педагогічні технології і творча самореалізація особистості

  Грачова Тетяна

  Село Ладижинка в роки великої вітчизняної війни

  Григоряк Тетяна

  Місце управління матеріально-технічним забезпеченням в діяльності сучасних промислових підприємств

  Грошовик Ірина

  Робота з девіантними підлітками

  Грошовик Ірина

  Розвиток творчих та інтелектуальних здібностей особистості на уроці народно-сценічного танцю

  Грушовенко Анна

  Ядерна безпека України: поняття та проблеми

  Гурман Марина

  Українські благодійники і меценати кінця ХІХ – початку ХХ століть

  Даніліна Анастасія

  Проблема насильства в сім'ї

  Дашицька Олександра

  Гуманістична спрямованість та культура поведінки сучасного педагога

  Диренко Павло

  Культурно-освітні аспекти подолання кризи сучасного українського села

  Діхтяр Сергій

  Топоніми села Вербки

  Драчук Елеонора

  Педагогічний імідж вчителя як інструмент розв'язання професійних завдань

  Дубова Леся

  Міжнародні інституції розвитку транскордонного співробітництва

  Дунаєвська Алла

  Фінансування закладів освіти в Україні

  Дяченко Людмила

  Біологія і розмноження страуса африканського (struthio camelus) в умовах вольєрного вирощування в с. Дмитрушки

  Житнухіна Інна

  Методика узагальнення та систематизації навчальних досягнень учнів з біології

  Іванейко Олена

  Обдарованість як соціально-педагогічний феномен

  Іпатова Тетяна

  Фізичний розвиток молодших школярів засобами хореографічного мистецтва

  Іщук Анна

  Інтерактивні комп'ютерні технології навчання

  Каган Тетяна

  ІКТ в роботі з обдарованими учнями

  Ківачук Олена

  Особливості волонтерської діяльності в Україні

  Кістол Анастасія

  Ситуація на ринку праці в Україні

  Климчук Олена

  В. Сухомлинський про гендерне виховання

  Ковальчук Олена

  Особливості управління розвитком туристичної галузі України

  Колісник Тетяна

  Загальні основи управління та організації навчально-творчої діяльності учнів у навчальному закладі

  Комашко Сергій

  Гуманізм як основа ціннісних орієнтацій людини

  Компан Богдан

  Ігрова діяльність в процесі хореографічного навчання

  Корінна Олена

  Абревіація в сучасній англійській мові

  Корнієнко Ілля

  Особливості становлення юнацької сексуальності

  Коробецька Вероніка

  В. О. Осьмак – видатний архітектор

  Корчевна Юлія

  Фахова мова у процесі формування професійної компетентності

  Костюк Ольга

  Досвід використання різних джерел інформації в процесі вивчення трудового навчання

  Краевая Мария

  Особенности употребления коннотонима «муза» в поетической речи Анны Ахматовой

  Краєва Марія

  Класно-урочна система навчання Яна Амоса Коменського

  Краєва Марія

  Семантичні особливості параметричних прикметників «високий» – «низький» у прозі Павла Загребельного та Михайла Стельмаха

  Кулик Ірина

  Науковий шлях французького історика Даніеля Бовуа

  Кулик Олена

  Морально-естетичне виховання старших дошкільників засобами природи

  Кулькова Ольга

  Англійський сленг та проблеми його аналізу

  Курденко Вікторія

  Терміни етики у філософських творах І. Франка

  Куценко Юлія

  Волонтерська діяльність як важлива складова соціалізації особистості майбутнього соціального педагога

  Ликова Ілона

  Весняна флора околиць села Чорна Кам'янка Маньківського району Черкаської області

  Лісова Марія

  Розвиток інтересу в учнів до уроків трудового навчання

  Літовкіна Тетяна

  Необхідність розвитку страхування в Україні

  Лукашевська Тетяна

  Поняття «мовна особистість» у лінгводидактиці

  Ляхова Олена

  Проблема формування культури материнства: історія та сучасність

  Малярчук Росіна

  Утворення інноваційних лексем з ядерними компонентами terror, terrorism

  Марінченко Марина

  Розвиток особистості засобами хореографічного мистецтва

  Марковська Олена

  Особливості соціалізації молодших школярів

  Марущак Олена

  Вплив хореографічного мистецтва на всебічний гармонійний розвиток дитини

  Марціновська Марія

  Методика навчання учнів 7–9 класів варіативного модуля «технологія виготовлення швейних виробів машинним способом»

  Маслянко Марія

  Інкубаційне навчальне середовище – ефективний засіб соціалізації особистості молодшого шкільного віку

  Матвійчук Ярослав

  Реалізація особистісно-орієнтованого навчання на уроці історії

  Медвідь Анна

  Естетичне виховання дітей молодшого шкільного віку засобами народного танцю

  Мельник Галина

  Едукаційне середовище – основний фактор становлення гуманних взаємин молодших школярів

  Михальчук Єлізавета

  Педагогічна техніка вчителя – як важлива складова курсу «основи педагогічної майстерності»

  Момонт Наталія

  Сенс життя сучасної молоді

  Моторіна Наталія

  Антон Іванович Денікін: герой чи ворог народу?

  Мудра Людмила

  Народно-сценічний танець як фактор збереження народної спадщини

  Музика Тетяна

  Психосоціальна підтримка дітей-інвалідів

  Насальська Анастасія

  Принцип свободи совісті в незалежній Україні

  Неживляк Аліна

  Роль Німеччини у формуванні стратегічних взаємозв'язків між провідними державами-членами ЄС

  Немировський Олег

  Бюджетна політика, її пріоритети та завдання

  Нечипоренко Олександр

  Духовність людини релігійні та загальнолюдські цінності

  Нікітенко Оксана

  Коли необхідно вчитись «безпечному» Інтернету?

  Ніколенко Іванна

  Фрагмент картини світу українця (економічна лексика)

  Новородовський Валерій

  «Декрет про відокремлення церкви від держави і школи від церкви» як документальна основа антирелігійної кампанії більшовиків

  Обманець Людмила

  Проблеми музичного виховання молодших школярів у музично-педагогічній науці

  Оладенко Ірина

  Ліквідність комерційного банку: сутність та управління

  Осадча Олена

  Педагогічна майстерність учителя як запорука розвитку творчих здібностей школярів

  Остафійчук Леся

  Проблеми безпечної експлуатації полігонів твердих побутових відходів

  Підоплетена Анна

  Проблема взаємодії дитини та дорослого

  Плахотнік Юлія

  Гра-драматизація як засіб формування творчої активності старших дошкільників

  Попик Костянтин

  Навчальні екскурсії як провідна форма профінформаційної роботи з учнями

  Пороховник Альона

  Проблеми підліткового віку

  Поцілуйко Наталія

  Проблеми соціального захисту сільського населення в умовах земельної реформи (за результатами соціологічних досліджень)

  Поштовий Олександр

  Християнські цінності в контексті соціально-духовного відродження української нації

  Прилуцька Олена

  Розвиток творчих здібностей під час хореографічних занять

  Псарук Яна

  Гармонійний розвиток дітей шкільного віку засобами народного танцю

  Пучко Юлія

  Усічення як спосіб створення неофіційних антропонімів (на матеріалі німецької мови)

  Ревенко Інна

  Молодь та сучасні проблеми

  Редзюк Вячеслав

  Проблеми розвитку сучасної концепції історичної науки в Україні

  Рипаченко Ніна

  Екскурсія як складова процесу навчання історії

  Рожі Томас

  Екологічна катастрофа у селі Солотвине Тячівського району Закарпатської області

  Руденко Олександра

  Створення умов для формування творчої активності дітей у хореографічному колективі

  РРуднік Руслана

  Лексика українського народного танцю, як предмет наукового дослідження

  Савченко Вікторія

  Особливості вживання еліпсису у заголовках англомовної періодики

  Сатанівський Петро

  Аналіз стану профорієнтаційної підготовки майбутніх учителів трудового навчання

  Сержант Тетяна

  Творчі завдання на уроках народно-сценічного танцю

  Стригун Анна

  Взаємозв'язок видів мистецтва на уроках музики

  Суржикова Юлія

  Явище конверсії в мовно-історичному контексті

  Темченко Ірина

  Синтаксичні характеристики англійського дієслова: валентність і сполучуваність

  Тетієвський В'ячеслав

  Наймістичніший українець – Микола Васильович Гоголь

  Тетюк Настя

  Принцип народності виховання Костянтина Дмитровича Ушинського

  Титаренко Марія

  Виховний потенціал народної хореографії

  Тишко Катерина

  Ідеї виховання видатного українського педагога В. О. Сухомлинського

  Торбанюк Геннадій

  Роль самоконтролю у процесі рухової активності студента

  Трохименко Тарас

  Шрі-Ланка: сучасний стан та перспективи розвитку

  Тулук Юлія

  Проблеми сучасної студентської сім'ї

  Устенко Альона

  Особливості розвитку історичного мислення

  Федорова Юлія

  Естетичний та духовно-культурний розвиток особистості у процесі вивчення народного танцю

  Феняк Микола

  Становище Української освіти в період XVI – початок XVII століття

  Фіголь Катерина

  Виховання «важких» підлітків в педагогічній системі А. С. Макаренка

  Фітяк Богдан

  Адаптування навчальних завдань до рівнів навчальних компетенцій школярів

  Хільчук Світлана

  Проблема мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку

  Холод Дарія

  Самостійна робота – як один із видів активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення методики навчання математики

  Хоменко Олексій

  Дослідження фізико-хімічної та біологічної дії явища кавітації

  Чайка Анатолій

  Він – ціла академія наук: Володимир Вернадський

  Чебера Оксана

  Психологічні особливості дітей шестирічного віку, їх врахування в процесі підготовки до школи

  Шаболдов Олександр

  Результати статистичного дослідження особливостей наголошування в українській мові іменників чоловічого роду

  Шаповал Юлія

  Педагогічна культура вчителя у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського

  Шепітко Геннадій

  Антропогенні зміни річки Савранки (в межах с. Вербки)

  Шинькович Олена

  Основні проблеми української молоді

  Шпорталюк Інна

  Функціонування семантично-неподільних складених підметів, виражених складною власною назвою у романі Михайла Стельмаха «Чотири броди»

  Шудра Альона

  Інноваційний розвиток освітньої системи

  Яцюк Світлана

  Застосування інтерактивних засобів навчання на уроках хореографії

  powered by social2s
  УДПУ Бібліотека © 2023

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu