Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  
  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  Студентський вісник (2012 рік, частина 2)

  Автор

  Назва

  Мачула Світлана

  Зміст та форми громадянського виховання дітей у навчально- виховному комплексі «школа – дошкільний навчальний заклад»

  Мельник Леся

  Домашнє завдання як форма організації формування самостійності в процесі технологічної підготовки

  Мельник Олена

  Доцільність і особливості використання відеоматеріалів на уроках іноземної мови

  Микитюк Світлана

  Правове регулювання сурогатного материнства в Україні

  Митченко Анастасія

  Загадки однієї біографії: Максим Созонтович Березовський

  Мікулко Надія

  Вплив процесу інформатизації суспільства на сучасні школи

  Могила Руслана

  В. О. Сухомлинський про психологічну підтримку педагогічно занедбаних дітей

  Молчанова Оксана

  Корекційна спрямованість дидактичних ігор у формуванні математичних уявлень у дітей із затримкою психічного розвитку

  Нагайчук Марина

  Економічний розвиток села Краснопілка Уманського району Черкаської області

  Нагорна Юлія

  Проблемне навчання як засіб розвитку пізнавального інтересу на уроках хімії

  Надточий Руслана, Шешурак Павло

  Гарпал звичайний (harpalus distinguendus (duftschmid, 1812)) (coleoptera: carabidae: harpalini) у фондах кафедри біології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

  Назаренко Олена

  Словозміна прикметників у говірці села Кочержинці Уманського району Черкаської області

  Назаренко Ольга

  Особливості жанру байки ХІХ ст. в українській літературі

  Немирована Анна

  Синтез n-заміщених солей 1, 2, 3, 5, 6, 7 – гексагідродициклопентано[b,e]піридинію

  Ніколенко Іванна

  Естетична свідомість творчої особистості щодо виразових засобів мови

  Новакова Наталія

  Світовий досвід реалізації інвестиційної політики в туристичній галузі

  Оліфір Ольга

  Здійснення індивідуально-диференційованого підходу в методичній роботі дошкільного навчального закладу

  Онуфрієнко Вікторія

  Формування професійної компетентності майбутнього соціального педагога в умовах ВНЗ

  Орловська Віта

  Відтворення локальної семантики фразеологізмами сучасної української мови

  Оцебера Вероніка

  Проблеми обліку доходів від реалізації сільськогосподарської продукції

  Павлище Анастасія

  Проблеми формування здорового способу життя студентської молоді

  Павловська Інна

  Формування готовності студентів до естетичного виховання дошкільників

  Павлюк Юрій

  Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах

  Панасюк Ірина

  Ігрова діяльність у школі

  Парута Ірина

  Естетичне виховання молодших школярів у досвіді роботи В. О. Сухомлинського

  Підгурська Людмила

  Хімія у повсякденному житті

  Підлісна Ірина

  Навчальні технології на уроках мови в початковій школі

  Пінчук Олена, Шешурак Павло

  Метелики-лишайниці (lepidoptera: lithosiidae) з охороняємих територій України, що зберігаються у фондах кафедри біології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (Чернігівська область, Україна)

  Побережець Сергій

  Формування дослідницьких умінь учнів основної школи в процесі навчання фізики

  Половка Олена

  Професору О. В. Чепіжко – 60

  Польова Ольга

  Способи вираження комічного в художніх творах англійських та американських письменників

  Попенченко Юлія

  Структурні та семантико-стилістичні особливості лексики арго в сучасній французькій молодіжній мові

  Прилипко Катерина

  Еколого-педагогічні технології в підготовці вчителя

  Прокопенко Надія

  Випробування гербіцидних комплексів за ростовими характеристиками та азотфіксувальною активністю рослин сої

  Прякудіна Наталія

  Лижна підготовка учнів та її місце в системі фізичного виховання

  Псарук Яна

  Народне хореографічне мистецтво як засіб формування національної свідомості

  Пучко Юля

  Проблема стійкості фразеологічних одиниць на матеріалі англійської мови

  Радзівіл Марина

  Інтерактивні технології навчання в системі творчо-розвивальних технологій

  Радчук Ірина

  Вплив здорового способу життя на фізичні якості студентської молоді

  Репецький Олександр

  Семіотичний підхід в обґрунтуванні змісту та методів графічної підготовки учнів загальноосвітньої школи

  Роєнко Світлана

  Метод проектів у контексті особистісно-орієнтованого навчання іноземної мови: історичні аспекти

  Розливан Микола

  Фізичне виховання вчителя

  Розливан Микола

  Футбол, як засіб фізичного виховання

  Росол Анастасія

  Міжпредметні зв'язки як чинник оптимізації процесу навчання

  Руденко Олександра

  Світове хореографічне мистецтво в творчій діяльності українських балетмейстерів

  Рузь Галина

  Деякі аспекти виховання дошкільника в рамках Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі»

  Рябоконь Олена

  Екотопоніми Сумської області

  Сабардіна Катерина

  Окремі аспекти проблеми формування гігієнічних умінь та навичок школярів

  Сатанівський Петро

  Вікові передумови професійного самовизначення старшокласників

  Свіргун Oлеся, Нікітенко Оксана

  Комп'ютер – друг чи ворог?

  Сербін Ольга

  Стратегія безпеки Росії з державами Центральної Азії в рамках багатосторонньої дипломатії

  Сергієнко Ольга-Дар'я

  Функціональна синонімія в англійській мові

  Сінютіна Надія

  Формування здоров'язберігаючої компетентності студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання

  Скакун Оксана

  Лингвистические основы формирования навыков диалогической речи учащихся

  Скоморох Андрій

  Історія зародження та розвитку вчення про многогранники

  Слободяник Леся

  Сучасна весільна обрядовість села Тимошівка Маньківського району Черкаської області

  Слободяник Сергій

  Свобода совісті – фактор становлення громадянського суспільства в Україні

  Снісаревська Алла

  Виховання у школярів емоцій та почуттів засобами мистецтва

  Cнісаревська Алла

  Розвиток творчого мислення в дітей на уроках української мови та літератури

  Соколов Андрій

  Особливості в психології чоловіка і жінки

  Солощенко Тетяна

  Польська меншина в соціо-демографічній структурі населення Умані (1793–1917 рр.)

  Стежкова Анжела

  Історична постать Івана Сірка та її висвітлення в народній творчості та літературі ХХ ст.

  Сторожук Олена

  Інтерактивні технології навчання як засіб розвитку і самореалізації учня

  Стрілецький В'ячеслав

  ІКТ як засіб формування професійної компетентності вчителя фізики

  Струць Юлія

  Особливості використання контрасної та імітаційної поліфонії у фортепіанних творах

  Табулінська Валерія, Беркатюк Тетяна

  Теоретичні аспекти державного регулювання підприємницької діяльності в Україні

  Телевна Ольга

  Образотворче мистецтво, як засіб особистісного розвитку дитини

  Темченко Ірина

  Лінгвістичні особливості фразеологізмів у сучасній англійській мові

  Терлецька Ольга

  До питання про методику розв'язування фізичних задач

  Тищенко Оксана

  Вплив фізичних вправ на розвиток молодших школярів

  Ткаченко Олена

  Гуманізація навчального процесу в початковій школі

  Ткачук Альона

  Куріння і молодь

  Ткачук Тетяна

  Особливості статевого виховання молодших школярів

  Ткачук Юлiя

  Підготовка майбутніх вихователів мистецько-естетичного виховання в дошкільних закладів

  Торунда Вадим

  Формування цілісної системи технічних понять в учнів основної школи на уроках трудового навчання

  Тропотяга Максим

  Біомеханіка людини – складова частина прикладних наук, які вивчають рух людини

  Туркіна Тетяна

  Український народний танець в творчій діяльності Василя Авраменка

  Усатов Олексій

  По гончарному кругу опішні

  Філіпова Оксана

  Формування громадянсько-правової культури молодших школярів

  Фрич Дар'я

  Превентивні заходи боротьби з поширенням ядерного фактору в політиці великих держав

  Хоменко Марія

  Літературна пам'ятка «бджола» як джерело реконструкції релігійно-філософських уявлень Київської Русі

  Чепурний Руслан

  Нетрадиційні релігії та секулярні вчення релігійного характеру

  Чернега Валерія, Килимниченко Юлія

  Конкурентне середовище в Україні: стан і тенденції розвитку

  Чичилівська Тетяна

  Проблеми працевлаштування молоді в Україні та способи їх вирішення

  Чичкало Анастасія

  Актуальні питання розвитку освіти в Україні

  Чопенко Олена

  Соціальна інтеграція – основа взаємозалежності школи та громади в США

  Чубатюк Лілія

  Розробка і впровадження авторського робочого зошита з «Microsoft Excel» на уроках інформатики

  Чучалін Олександр

  Карибська криза 1962 року і Американо-радянське протистояння

  Шаповал Вікторія

  Демографічні наслідки голодомору 1932–1933 років в Україні: історіографічний аспект

  Шаповал Оксана

  «Постать вчителя», його фахова та психолого-педагогічна підготовка у педагогічній спадщин В. О. Сухомлинського

  Шаповал Олена

  Роль сім'ї у формуванні особистості молодшого школяра

  Шаповал Тетяна

  Народна педагогіка – першооснова національної системи навчання та виховання

  Шаргородська Тетяна

  Інтерес, як важливий мотив пізнавальної активності молодших школярів

  Швець Лілія

  Аксіологічна роль культури в подоланні кризи сучасного українського села

  Шевченко Віта

  Зарубіжний досвід правового забезпечення бюджетоспроможності регіону

  Шпорталюк Інна

  Функціонування прізвиськ у романах Григора Тютюнника «Вир» та Василя Земляка «Лебедина зграя»: порівняльний аспект

  Шульженко Тетяна

  Формування навички свідомого читання у молодших школярів як передумова успішного навчання в основній школі

  Юрченко Віталій

  Перша чеченська війна

  Якименко Ганна

  Славні та забуті імена історії педагогіки: Ничипір Якович Григоріїв

  Яровенко Ілона

  З історії Михайлівської церкви міста Умані

  Ярцун Юлія

  Літературна спадщина Надії Суровцової як історичне джерело

  Яцентюк Анна

  Місце ономастичного матеріалу в змісті початкової мовної освіти

  Wojczyszyn Katarzyna

  Folklor polski w twórczości Karola Szymanowskiego

  УДПУ Бібліотека © 2023

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu