Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

  2013 рік. Частина 1 

  Автор

  Назва

  Білан Валентина

  Величко Олександр

  Провідні теоретичні підходи до проблеми формування громадянської компетентності майбутніх фахівців туристичної індустрії

  Вертегел Вікторія

  Рольова гра у навчанні магістрантів вищих навчальних закладів юридичного профілю «професійної іноземної мови»

  Гензьора Тетяна

  Горбатюк Оксана

  Забезпечення умов успішного функціонування системи особистісно-орієнтованого навчання студентів вищих навчальних закладів

  Грабовий Петро

  Використання ресурсів корпусної лінгвістики в процесі підготовки фахівця з англійської мови

  Гузій Наталія

  Здобутки вітчизняної педагогіки 20-х рр. хх ст. у становленні дидаскалогії як галузі наукових знань про вчителя та його професійну працю

  Жук Наталя

  Християнські цінності як основа психологічного здоров’я студентської сім’ї

  Педагогічна модель формування у студентів внз умінь і навичок концептуального моделювання навчальної інформації

  Вплив змін на гендерну соціалізацію та громадянську позицію дітей з сімей трудових мігрантів

  Казанішена Наталя

  Формування екологічної культури студентів у процесі викладання екології

  Використання методів педагогічного стимулювання на початковому етапі навчання турецької мови у філологічному ВНЗ

  Проблема формування професійної компетентності майбутніх учителів- філологів (методологічний аспект)

  Гуманітарні основи сучасної системи освітньо-професійної підготовки майбутнього фахівця

  Наукові підходи до вивчення емоційної стійкості як особистісної лідерської якості

  Проблеми впровадження навчальних курсів духовно-морального спрямування у систему сучасної української освіти

  Шляхи підвищення гуманістичних цінностей як складова професійної культури студентів спеціальностей «менеджмент організацій» та «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

  Гуманістичні засади єзуїтської педагогіки

  Особливості імплементації аспектів православної педагогіки в контексті підготовки фахівців у вищих навчальних закладах: культурологічний аспект

  Моно- і поліпредметні концепції підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін в умовах неперервної педагогічної освіти

  Москальова Людмила

  Духовно-моральне виховання студентів у вищих навчальних закладах

  Мотрич Володимир

  Гуманістичні ідеї в. о. сухомлинського та їх творче впровадження у навчально-виховний процес спеціальної школи-інтернату

  Олексін Юрій

  Традиційні та нетрадиційні форми навчання історії в старшій школі

  Орлова Ольга

  Особистісне самовдосконалення учня основної школи: аналіз категорій та понять

  Петровська Катерина

  Методика формування суспільно- нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань

  Пиж’янова Наталія

  Вплив хорової музики на розвиток дітей

  Поперечна Леся

  Критерії професійного розвитку вчителя початкових класів

  Пучко Анна

  Вплив ефективності навчання у вальдорфських школах німеччини на професійне становлення її випускників

  Радзієвський Віталій

  Субкультура бідності у педагогічному вимірі

  Рассказова Ольга

  Історичні витоки та сучасний стан проблеми розвитку соціальності учнів з інвалідністю у системі освіти

  Ровенчак Ірина

  Молодіжний рух як середовище формування активної громадської позиції підростаючого покоління (друга половина хіх – початок хх століття)

  Садовий Микола

  Дотримання принципу історизму при вивченні моделей будови атома у старшій школі

  Сас Наталія

  Слободиська Оксана

  Про результати дослідження оціночних суджень взаємодії «викладач-студент»

  Смагін Ігор

  Підходи до оцінювання функціональної ефективності підручників з історії для загальноосвітньої школи

  Совгіра Світлана

  Психолого-педагогічні аспекти пізнання екологічних проблем навколишнього світу

  Сорока Тарас

  Розвиток пізнавальних інтересів вихованців на гуртках науково-технічної творчості в багатопрофільному позашкільному навчальному закладі

  Стріхар Оксана

  Використання міжнаукових зв’язків як основи педагогічної інтеграції на уроках музичного мистецтва

  Тарарак Наталія

  Сутність дефініції «ціннісні орієнтації» в сучасній науково-педагогічній теорії

  Турчак Анатолій

  Попередження шкідливих звичок старших підлітків у процесі фізкультурно-спортивної діяльності

  Устименко-Косоріч Олена

  Сербська банно-акордеонна школа академічно-народного типу: порівняльно-функціональний аналіз

  Филипська Віта

  Реформування системи матеріального стимулювання вчителів великої британії (друга половина хх століття)

  Хребтова Вікторія

  Інтерактивні технології полікультурного виховання студентів юридичних спеціальностей засобами іноземних мов

  Чирва Ганна

  Використання технологій дистанційного навчання при викладанні дисциплін інформатичного циклу у майбутніх вчителів технологій

  Школа Олександр

  Формування поняття ентропії в курсі термодинаміки і статистичної фізики

  Щepбань Ірина

  Подолання комунікативних бар’єрів на заняттях з іноземної мови

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu