Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

  2012 рік. Частина 3 

  Автор

  Назва

  Атаманчук Юрій, Россоха Марія

  Бондарук Яна

  Програми підтримки вчителів-початківців як початок неперервного професійного розвитку у системі підвищення кваліфікації вчителів у США

  Борзенкова Ольга, Сторожева Ірина

  Подготовка студентов факультета начального образования к обучению младших школьников (организация факультативных занятий)

  Ваколя Зоряна

  Вощевська Ольга, Бенескул Петро

  Професійна підготовка майбутніх інженерів- аграрників як проблема педагогічного дослідження

  Вторнікова Юлія

  Структура комунікативної компетентності педагога

  Головко Маргарита, Головко Сергій

  Проблема розвитку творчої пізнавальної діяльності у новаторських пошуках вітчизняної дидактики 1920-х років

  Гусак Людмила

  Аспекти асоціативного навчання в педагогіічній спадщині Яна Амоса Коменського

  Еволюція поняття «міжпредметні зв’язки» у педагогіці

  Гуманізація дитячого освітнього простору: життєствердність педагогічних ідей Я. А. Коменського

  Запорожець Діана

  Історико-педагогічний аналіз використання засобів мультимедіа в навчальному процесі (позитивні та негативні наслідки)

  Мультимедіа у розвитку інформаційної культури студентів

  Дослідницький підхід в організації самостійної роботи студентів при виконанні індивідуальних навчально-дослідних завдань

  Сучасна оцінка антирелігійної компанії в освіті радянської україни (за матеріалами педагогічної періодики 20-х років хх ст.)

  Діяльність А. С. Макаренка у 1920-х роках в оцінці Ф. І. Науменка

  Реалізація персоніфікованого підходу до формування комунікативної компетенції майбутнього викладача

  Особливості формування готовності майбутніх економістів до роботи в корпоративних системах захисту інформації

  Розвиток ідей розвивального навчання в історії педагогічної думки

  Розвиток громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України у 20-ті рр. хх ст.

  Просвітницькі погляди Василя Каразіна в рецепції досліджень Дмитра Багалія(початок 20-х років хх століття)

  Кришталь Микола

  Професійно-педагогічна компетентність викладачів спеціальних дисциплін ВНЗ МНС україни

  Кучеренко Ірина

  Класно-урочна система Я. Коменського: становлення й історія розвитку

  Лашко Михайло

  Науково-просвітницька діяльність М. Грінченка в Україні (1917–1928)

  Лоштун Ольга

  Особливості використання тренінгової взаємодії: дидактичний аспект

  Лугіна Олена

  Польські інноваційні педагогічні системи виховання та навчання дітей-дошкільників

  Лупаренко Світлана

  Становлення інституту соціального забезпечення в Радянській Україні в 1920-ті рр.

  Луценко Тетяна

  Характеристика творчого мислення у контексті професійної підготовки майбутніх фахівців державної інспекції техногенної безпеки України

  Мандрик Леся

  Зміст та структура гендерної культури майбутніх фахівців у сфері пожежної безпеки

  Мельник Ірина

  Характеристика професійної культури спілкування майбутніх фахівців пожежної безпеки

  Місечко Ольга

  Роль ідей Я. А. Коменського для професійної підготовки вчителя іноземної мови

  Мохнар Людмила

  Роль викладача вищої школи у вихованні культури міжособистісної взаємодії курсантів

  Нікітіна Олена

  Дидактичні ідеї Я. Коменського як джерело формування навчальної діяльності молодших школярів

  Обидєннова Тетяна

  Омельченко Микола

  Стан та підходи до формування соціально-моральної готовності курсантів до професійної діяльності

  Павлов Юрій

  Здоров’я як медико-педагогічна категорія

  Півторак Оксана

  Становлення арт-терапії як галузі педагогіки Ідеї Яна Амоса Коменського в контексті інтеграції змісту природничо-наукової освіти

  Рибалко Ліна

  Ідеї Яна Амоса Коменського в контексті інтеграції місту природничо-наукової освіти

  Савченко Олена

  Проблеми і перспективи міжнародної інтеграції вищої освіти

  Сидорова Нина

  Принцип опозиции в контексте модернизации обучения в вузе и школе

  Сіка Валерія

  Педагогічна діяльність Андрія Алиськевича у гімназіях закарпаття 1920-х років

  Стинська Вікторія

  «Материнська школа» Яна Амоса Коменського та її значення для становлення соціально-педагогічної підтримки материнства і дитинства в Україні

  Ткаченко Катерина

  Комунікативні процеси в професійній діяльності вчителя початкових класів

  Товканець Ганна

  Професійна економічна освіта на закарпатті в 20-х роках ХХ століття

  Трифонова Олена

  Стан сформованості мовно-мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку в практиці дошкільних навчальних закладів

  Федосова Ірина

  Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні (20–30-ті роки хх століття)

  Федчишин Надія

  Вплив гербартіанської педагогіки на розвиток Української педагогічної науки

  Фурман Інна

  Педагогічна діяльність Олександра Астряба і його внесок у розвиток математичної науки

  Цимбал Оксана

  Рівні сформованості суб’єктної позиції студента на основі базових характеристик його навчальної діяльності

  Чернишов Дмитро

  Принципи виховної діяльності сучасного загальноосвітнього навчального закладу в умовах регіонального виміру

  Яковишина Тетяна

  Рефлексія проблеми соціалізації жінок у педагогічній спадщині першої чверті xx століття

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu