Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

  2012 рік. Частина 2 

  Автор

  Назва

  Авраменко Олег

  Бербец Віталій

  Сутність професійного самовизначення учнівської молоді як психолого-педагогічна проблема

  Бербец Тетяна

  Особливості змісту та класифікації рівнів самостійної творчої навчально-трудової діяльності учнів на уроках технологій

  Гайдук Вадим

  Гедзик Андрій

  Переваги та недоліки тестового контролю в процесі графічної підготовки майбутніх вчителів технологій

  Гервас Ольга

  Теоретичні аспекти підготовки майбутніх інженерів-педагогів основам екодизайну

  Григоряк Оксана, Пелагейченко Микола

  Умови формування культури проектної діяльності майбутнього вчителя

  Грицай Наталія

  Застосування методу проектів у викладанні методики навчання біології

  Зміст навчання та оцінювання навчальної діяльності майбутніх учителів технологій з технологічного практикуму

  Шляхи організації позаурочної діяльності вчителя технологій з обдарованими дітьми

  Особливості застосування методу проектів у професійній підготовці майбутніх правоохоронців

  Формування у майбутніх вчителів технологій країн Північної Європи особистісної потреби в удосконаленні професійної компетентності

  Сутнісна характеристика проектування педагогічного процесу

  Особливості формування технологічної культури майбутніх фахівців освітньої галузі «технологія» в умовах ринкових відносин

  Особливості процесу формування системи економічних понять в технологічній підготовці

  Досвід впровадження проектної технології при проведенні практикуму з електротехнічних робіт

  Традиційні методики художньо-проектної діяльності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

  Особливості змісту та контролю підготовки майбутніх учителів іноземної мови в системі вищої освіти Німеччини

  Підготовка майбутніх учителів технологій до формування безпечної поведінки учнів у процесі вивчення курсу «безпека життєдіяльності»

  Формування науково-дослідницьких умінь майбутніх техніків-технологів, інженерів-педагогів харчових технологій

  Кривий Юрій

  Розвиток творчої обдарованості підлітків у процесі художньо-конструкторської діяльності

  Кришталь Микола

  Професійно-педагогічна компетентність викладачів спеціальних дисциплін ВНЗ МНС україни: зміст і структура

  Крутченко Лілія

  Проблема художньо-конструкторської діяльності учнів в процесі проектування і виготовлення виробів на уроках трудового навчання

  Кулінка Юлія

  Технологія педагогічного проектування у превентивній діяльності майбутнього вчителя

  Курач Микола

  Роль художньо-проектної діяльності в процесі естетизації особистості майбутнього учителя технологій

  Кузьо Ірина

  Дитинство в радянському кінематографі 30-60-х рр. ХХ століття

  Майборода Людмила

  Розвиток інформаційно-технологічної культури майбутніх кваліфікованих робітників галузі зв’язку засобами педагогічного проектування

  Малишевський Олег

  Проблеми інформатичної підготовки бакалаврів професійної освіти

  Мачача Тетяна

  Проектування змісту варіативної складової навчальної програми з предмета технології в основній школі

  Мелентьєв Олег

  Загальнотеоретичні основи творчої діяльності та інтелектуальної власності

  Мельник Олексій

  Метод проектів у навчально-виховній діяльності старшокласників на уроках інформатики

  Мельничук Ірина

  Функції контролю навчальних досягнень майбутніх економістів-міжнародників у процесі іншомовної підготовки

  Мироненко Наталя

  Нелюб Анатолій

  Сутність техніко-конструкторської діяльності учнів основної школи в процесі технологічної освіти

  Нестерова Любов

  Педагогічне проектування у формуванні економічної культури інженера-педагога

  Ніколайчук Світлана

  Організація проектно-технологічної діяльності майбутніх учителів технологій з текстильного матеріалознавства

  Рогозіна Ольга

  Розвиток творчих здібностей вчителя технологій як передумова його професійної підготовки

  Слатвінська Олена

  Дидактичні засади щодо використання case-study teхнології у профтехосвіті

  Тадеєва Марія

  Розвиток шкільної іншомовної освіти в Чеській республіці

  Терещук Андрій

  Компетентнісний підхід у технологічній підготовці учнів старшої школи

  Тименко Володимир

  Педагогічна технологія «дизайн-освіта» у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах

  Ткачук Станіслав

  Форми та методи професійної підготовки майбутнього вчителя

  Харитонова Валентина

  Художньо-конструкторський аспект у технологічній підготовці старшокласників

  Хоменко Людмила

  Використання досвіду роботи вчителів технологій при викладанні текстильного матеріалознавства

  Цина Андрій

  Соціальний діалог з охорони праці в галузі освіти в Європейському Союзі

  Цідило Іван

  Педагогічне прогнозування засобами інтелектуальних технологій у професійній діяльності інженера-педагога

  Юрженко Володимир

  Порівняльні характеристики фрактальної психології і гештальтпсихології та можливості їх реалізації в сучасній педагогічній науці (на прикладі освітньої галузі «технологія»)

  Ящук Сергій

  Компетентнісний підхід у підготовці магістрів технологічної освіти

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu