Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

  2012 рік. Частина 1 

  Автор

  Назва

  Агейчева Ганна

  Білецька Світлана

  Еволюція образу дитини у педагогічному просторі західної цивілізації

  Бондар Галина

  Значення освітнього середовища длч формування гуманістичного світогляду майбутніх учителів у процесі вивчення філологічних дисциплін

  Боярська-Хоменко Анна

  Волосенко Антоніна

  Зміст та суть понять творчої самореалізації вчителя

  Воскобойнікова Галина

  Навчальна програма «Основи медичних знань та охорони здоров’я дітей» для студентів напряму підготовки «початкова освіта» за вимогами європейської кредитно-трансферної системи

  Гаманюк Віта

  Іноземні мови у системі освіти дорослих ФРН: сучасний стан та перспективи розвитку

  Гончар Олена

  Педагогічна взаємодія учасників навчального процесу в умоваїх дистанційної освіти

  Формування естетичної картини світу у студентської молоді засобами образотворчого мистецтва

  Формування професійної компетентності майбутніх філологів в аспекті аксіологічного підходу

  Вивчення дитини як науково-педагогічна проблема

  Обеспечение качества аналитической подготовки специалистов образовательного учреждения

  Вплив психолого-педагогічних чинників на формування програмно-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття

  Феноменологія ляльки в педагогічному просторі дошкільного дитинства

  Своєрідність дитячої літератури ХХІ століття і сучасний молодший школяр

  Векторність розгортання домінант експериментальної технології реалізації монітиронгу професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ

  Системний підхід як теоретико-методологічна засада системи інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів

  Використання інформаційно-комунікаційних технологій у розв’язанні проблем професійної орієнтації та працевлаштування

  Образ «Я» дитини-дошкільника і формування його лідерських якостей

  Коляда Наталя

  «Похід за культуру» як пряв соціальної активності української піонерії (кінець 20-х років ХХ ст.)

  Комаровська Оксана

  Опанування історії мистецтва в контексті освіти художньо обдарованих дітей

  Коновалова Елена

  Особенности изменения коммуникативно значимих лексических и фразеологических единиц во всех коммуникативных сферах

  Кочубей Тетяна

  Україна і Канада» до проблеми підготовки майбутніх учителів у системі багаторівневої освіти

  Кудина Ганна

  Творче використання М. М. Мироновим педагогічної спадщини К. Д. Ушинського

  Кузьо Ірина

  Дитинство в радянському кінематографі 30-60-х рр. ХХ століття

  Кушнір Світлана

  Єдність змістового і процесуального при формуванні знань з радіобіології в студентів-екологів аграрного університету

  Матерова Анна

  Совершенствование образовательного процесса на основе интеграции в него научно-исследовательской работі студентов

  Мельник Наталія

  Становлення суспільного дошкільного виховання у США: освітня діяльність провідних американських педагогів минулого

  Осаульчик Ольга

  Проблема виховання творчої особистості студента в системі вищої аграрної освіти

  Перфільєва Майя

  Соціальне виховання дітей та молоді з обмеженими можливостями в Україні

  Радул Ольга

  Образ дитини у давніх східних слов’ян

  Ратушинська Анастасія

  Рогальська Надія

  Образ дитинства у звичаях українського народу

  Совгіра Світлана

  Проектування змісту екологічних дисциплін на основі доступності та логіки науки

  Стеценко Наталія

  Питання дитячої ручної праці в концепції елементарної освіти Й. Г. Песталоцці

  Ступак Дмитро

  Обгрунтування змісту професійної підготовки майбутніх інженерів електротехніків у галузі безпеки життєдіяльності

  Тімець Оксана

  Прогнозувальна оцінка фахової компетентності майбутніх учителів географії як важливої складової їх професійної підготовки

  Ткаченко Владислав

  Організаційно-педагогічні умови реалізації наукового експерименту в прцесі особистісно орієнтованого навчання студентів-соціологів

  Требенко Дмитро

  Аналіз сучасної міжнародної практики конструювання курсу вищої алгебри

  Третьякова Елена

  Подготовка специалистов строительного профиля с использованием новых информационных технологий в системе дополнительного профессионального образования

  Турчинова Ганна

  Зміст курсу навчання викладання біології англійською мовою

  Ялліна Вікторія

  Особистість підлітка у вітчизняній педагогічній думці першої третини ХХ ст.

  Ярыгин Анатолий

  Влияние развития информационных технологий на информационные потоки в аналитической деятельности

  Huriy Maria

  Information and communication technologies the process of teaching citizenship education

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu