Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

  2011 рік. Частина 3

  Автор

  Назва

  Біжко Ірина

  Бондаренко Злата, Кирилащук Світлана

  Формування професійних компетентностей майбутніх інженерів в процесі їх проектної діяльності на заняттях з вищої математики

  Валюк Вікторія

  Особливості використання комп'ютерних технологій при вивченні хімічних дисциплін

  Величко Степан, Ковальов Сергій

  Величко Степан, Соменко Дмитро

  Підготовка майбутніх вчителів фізики до роботи в умовах глобальної інформації навчального процесу

  Гедзик Андрій

  Місце креслення в системі сучаної освіти

  Герантія Тамара

  Ефективне професійне ствердження студентів філологічного напрямку як результат виховання та використання саморегуляції професійної діяльності

  Гнепа Ольга

  Розв'язання М.Кравчуком проблем ефективного керівництва українськими підготовчими курсами до університету

  Структура музикальності: основи теоретичного дослідження

  Співвідношення змісту понять "Моніторинг" і "Діагностика" та їх застосування в освітньому процесі

  Компетентісний підхід при контролі знань з методики інформатики

  Методологічні підходи щодо формування професійної культури майбутнього менеджера туризму

  Формування системних знань з вищої математики

  Актуальні напрямки розвитку і використання СКМ у професійній підготовці бакалаврів інформатики

  Методика навчання слухачів з особливими потребами основам роботи в мережі інтернет

  В.А. Лай, К.Д. Ушинський: Педагогіка дії

  Проблеми ефективної роботи студентів під час використання навчальних MAPLE тренажерів з покрокового розв'язання типових задач вищої математики

  Феномен творчості: мотивації творчої діяльності та особистісні риси творців

  Педагогічні умови розвитку логічного мислення у старших дошкільників

  Маркова Євгенія

  З досвіду підготовки майбутніх вчителів початкової школи до розробки тестових завдань засобами MS WORD

  Мартинюк Михайло, Стеценко Надія

  Проблеми підготовки майбутніх учителів в умовах інформаційного суспільства

  Медведєва Марія

  Особливості реалізації особистісно орієнтованого навчання з використанням інформаційних технологій при вивченні дискретної математики

  Мельник Юрій

  Задача як засіб формування дослідницьких умінь учнів на уроках інформатики

  Михалевич Володимир, Тютюнник Оксана

  Розкриття сутності поняття виродженості задач лінійного програмування за допомогою системи комп'ютерної алгебри MAPLE

  Мозолюк Тетяна

  Ретроспективно-порівняльний аналіз розвитку змісту і цілей навчання інформаційних технологій студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

  Морін Олег

  Науково-методичні засади формування професійних намірів старшокласників до професій сфери інформаційно-комунікаційних технологій

  Никитина Юлія, Королькова Марія

  Формирование умений аудирования ямайского варианта английского языка

  Павлова Наталія, Батишкіна Юлія

  Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя інформатики до фахової діяльності

  Русіна Наталія

  Особливості навчання сучасних інформаційних технологій студентів юридичних спеціальностей

  Скасків Ганна

  Використання проектно-ігрових технологій при навчанні інформатики

  Слесик Катерина

  Синергетичний підхід як методологічна основа формування етичної культури учнів у процесі навчання

  Столярова Тетяна

  Строганова Ганна

  Інформаційні технології у процесі підготовки майбутніх учителів української мови

  Стрюк Андрій

  Системне програмування у підготовці фахівців з програмної інженерії

  Тимчик Олеся

  Інформаційна культура у професійній підготовці сучасного педагога

  Титаренко Наталія

  Тест - один з інструментів інформаційно - комунікаційних технологій навчання (на прикладі хімії)

  Ушакова Ірина

  Естетичний образ сучасної людини в умовах нової соціальної реальності

  Хальзова Валентина

  Некоторые подходы к организации языковой подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации в системе дополнительно профессионального образования

  Шаров Сергій, Шарова Тетяна

  Електронний підручник "Історія зарубіжної літератури ХVII-XVIII ст." у самостійній діяльності студентів=філологів

  Шиман Олександра

  Організація контролю засвоєння навичок роботи з освітніми інтернет-ресурсами у майбутніх учителів початкової школи

  Шишкіна Марія

  Використання перспективних інформаційно-технологічних платформ е-навчання в інженерній

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu