Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

  2011 рік. Частина 2 

  Автор

  Назва

  Артамонова Галина

  Біланич Михайло, Бокотей Олександр

  Екологічне виховання під час соціального служіння церкви (дияконії)

  Вайнтрауб Марк

  Концептуальні підходи щодо розвитку професійного навчання кваліфікованих робітників с металообробки в ПТНЗ

  Вієвська Муза

  Ворожбіт Вікторія

  Духовно-моральне виховання молоді у науково-дослідницькій діяльності: досвід і перспективи

  Герасимова Інна

  До питання відмінності гендерного й статеворольового підходів в освіті

  Григор’єва Тетяна

  Індивідуальні методи підготовки вчителів-філологів до навчання іноземних мов дорослих

  Гуріненко Інна

  Характеристика моделі професійної підготовки державних інспекторів пожежної безпеки

  Аттестация вуза как оценка профессиональной успешності сотрудников

  Розвиток рефлексивних умінь майбутніх учителів при вивченні гуманітарних предметів

  Освітній моніторинг в контексті європейского виміру

  Естетична культура, естетичне виховання як складові всебічного розвитку особистості

  Розвиток молодших підлітків у позанавчальній пізнавальній діяльності

  Пропедевтика знань з хімії органічних речовин в основній школі

  Сутність поняття психолого-педагогічної компетентності в процесі підготовки фахівців вищих навчальних закладів

  Методичні особливості застосування інформаційних технологій у навчальній діяльності при вивченні математики у 5-6 класах

  Проблеми розвитку дитячого руху в українській педагогічній періодиці (20-ті, початок 30-х рр. ХХ століття)

  Основні аспекти зміни цінностей сімейного виховання в США на початок ХХІ ст.

  Політична культура як чинник формування духовного потенціалу курсантів вищих морських навчальних закладів

  Козловський Юрій

  Закономірності розвитку науки як методологічна передумова моделювання науковох діяльності на уроках історії

  Коляда Наталя

  Дитячий рух як соціально-педагогічна система (категорійно-понятійний аналіз)

  Кондрашова Лідія

  Компетентностно-креативний подход к организации обучения в высшей школе

  Коробова Лілія

  Система соціального виховання та його особливість в Україні (20-ті рр. ХХ ст.)

  Кудина Ганна

  Педагогічна та освітня діяльність Миколи Миколайовича Миронова

  Лазарєва Катерина

  Навчання умінь ставити запитання - важливий чинник успішної пізнавальної діяльності молодших школярів

  Локшина Олена

  Європейські концепції професійної підготовки вчителів

  Ляшенко Борис, Вакалюк Тетяна

  Професійна підготовка учителів інформатики за кордоном

  Мілько Наталя

  Дидактико-методологічні аспекти організації міжкультурного діалогу у творчості М.Бунакова

  Москальова Людмила

  Характеристика сучасних підходів у вихованні майбутніх учителів

  Осаульчик Ольга

  Система критеріїв оцінки творчого потенціалу студентів вищої школи

  Пастирська Ірина

  Досвід інтеграції змісту дисциплін природничого циклу (кінець ХХ - початок ХХІ століття)

  Перфільєва Майя

  Підвальна Юлія

  Олексій Андрієвський - викладач російської мови

  Полєвікова Ольга

  Мовна освіта й мовленнєвий розвиток молодшого школяра на основі словоцентризму

  Полтавська Наталія

  Педагогічна підтримка - головна умова формування духовних цінностей

  Потапчук Тетяна

  Становлення національної ідентичності

  Пунгіна Ольга

  Вплив революційних подій 1905-1907 років на розвиток мистецької освіти у південному регіоні

  Ромащенко Віталій

  Головні засади військової політики директорії УНР (1918-1920 рр.)

  Смирнов Владислав

  Засоби новітньої педагогіки: перфомативний текст

  Смирнова Елена

  Лингвометодические аспекты формирования и совершенствования умений речевой иноязычной деятельности в вузе при использовании средств ИКТ

  Толстих Ольга

  Естетичне світосприймання молодших школярів як педагогічна проблема

  Фадєєв Владислав

  Особливості управління освітніми ресурсами вищого навчального закладу

  Хазіна Стелла

  Фундаменталізація підготовки майбутніх вчителів фізики, математики, інформатики в рамках наукових гуртків та проблемних груп з комп'ютерного моделювання

  Шаповал Ольга

  Особливості застосування технології інтерактивного навчання у професійній підготовці спеціалістів пожежної безпеки

  Шемуда Марина

  Духовно-моральне виховання студентів в умовах гуманізації вищої освіти України

  Ягеніч Лариса

  Сучасні тенденції навчання іноземної мови у вищій школі

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu