Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  ЗБІРНИК
  НАУКОВИХ ПРАЦЬ

  2010 рік Частина 2

  ЗМІСТ


  Азізов Талят
  ДЕЯКІ ПРОТИРІЧЧЯ У ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
   
  Андрощук Ірина
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
   
  Андрощук Ігор
  ОРГАНІЗАЦІЯ ЕТНОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
   
  Бербец Віталій
  ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ РОБОТІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
   
  Бєлошицький Олександр
  ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ НА УРОЦІ ПРАЦІ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
   
  Білосевич Іван
  ТЕХНІЧНЕ ЗНАННЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ
   
  Благосмислов Олександр
  МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО РОБОТИ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ
   
  Борисенко Надія
  САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЇ
   
  Буга Оксана
  НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ (ТЕХНОЛОГІЙ) ПЕДАГОГІЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ
   
  Волкова Наталя
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРАЦІ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
   
  Галай Віталій
  РОЗВИТОК МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
   
  Галустов Роберт, Зеленко Наталя
  РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
   
  Гаргін Володимир
  МЕТОДИКА ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ЯК ГАЛУЗЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ
   
  Гаркушевський Володимир, Цвілик Світлана
  МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИБОРУ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ТЕХНОЛОГІЙ У ВНЗ
   
  Гвоздецька Юлія
  ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ОСНОВИ ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ
   
  Гедзик Андрій
  ОБРАЗНИЙ КОМПОНЕНТ В СТРУКТУРІ ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   
  Гервас Ольга
  ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ З ДИЗАЙНУ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ
   
  Гладкова Валентина
  АКМЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
   
  Глуханюк Віталій
  ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
   
  Головська Ірина
  АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СУБ’ЄКТНУ ПОЗИЦІЮ УЧНІВ, У ПРАКТИЦІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

  Гуревич Роман
  ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

  Джевага Григорій
  РОЛЬ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ СІЛЬСЬКИХ ШКІЛ

  Дзюбенко Ірина
  ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
   
  Добридень Алла
  ПОГЛЯДИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕДАГОГІВ НА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ САМООСВІТИ

  Дорофєєва Ірина
  ПРОЕКТУВАННЯ КОСТЮМУ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ СТУДЕНТІВ

  Драгієва Людмила
  ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
   
  Дробина Сергій
  ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ
   
  Дуб Олена
  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ І ЕТИКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У США

  Дубова Наталія
  РОЛЬ ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ
   
  Єфіменко Світлана
  ДІАГНОСТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ

  Зеленко Григорий
  ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДНЫХ СВЯЗЕЙ ЧЕРЧЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

  Кадемія Майя
  ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ (ТЕХНОЛОГІЙ)
   
  Каньковський Ігор
  ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА

  Капелюшна Тетяна
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ УЧНІВ США

  Коберник Олександр
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
   
  Кобилянський Руслан
  ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНОГО НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ ПОЛЬЩІ
   
  Корець Микола, Гуменюк Тетяна
  НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ – ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ І КРЕСЛЕННЯ
   
  Корець Микола, Макаренко Алла
  РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕГРУВАННЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА Й ОБРОБКИ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

  Король Володимир
  ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ ПРО ОСНОВИ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

  Кравченко Катерина
  ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ
   
  Кравченко Леся
  ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» ПЕДАГОГІЧНОМУ ВУЗІ
   
  Кравченко Тамара
  ТЕХНОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»
   
  Красноштан Ігор, Пащенко Майя
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
   
  Крутченко Лілія
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ УМІНЬ В УЧНІВ 5–9 КЛАСІВ
   
  Кулик Євген, Кулик Юрій
  АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Кулінка Юлія
  СУТНІСТЬ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ДЕВІАНТНОГО ПІДЛІТКА
   
  Курач Микола
  ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ХУДОЖНЬО-ТРУДОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
   
  Курок Віра
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ СИСТЕМ
   

   

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu