Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

  2010 рік. Частина 1 

  Автор

  Назва

  Бадья Лариса

  Блажко Олег

  Тестовий контроль знань студентів з дисципліни «шкільний курс хімії та методика його викладання»

  Бєлікова Наталія

  Структура та зміст підготовки фахівців з фізичної реабілітації в окремих країнах Європи

  Бондаренко Лариса

  Височин Валентина

  Туристсько-краєзнавча робота як один із компонентів виховання патріотизму у майбутніх учителів

  Гарбузова Інна

  Періодизація розвитку українського кооперативного шкільництва в Наддніпрянській Україні (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.)

  Гора В’ячеслав

  Комунікативна компетентність як фактор професійної успішності у майбутніх керівників оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

  Гордашевська Ганна

  Компетентнісний підхід до проведення навчально-польових практик з географії

  Дидактичні умови навчання правилам пожежної безпеки молодших школярів

  Педагогічні умови стимулювання самовизначення, саморозвитку і самореалізації курсантів вищих навчальних закладів МНС України

  Кобзова Світлана

  До питання про регіональний компонент змісту професійної туристської освіти

  Особливості викладання безпеки життєдіяльності студентам економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах

  Структура діяльності шкільної соціальної психолого-педагогічної служби

  Стан вихованості у студентів технічних ВНЗ суспільствознавчих цінностей

  Дитячий рух як наукова категорія

  Практичні підходи до формування мовленнєвого етикету педагога молодшого хору

  Поняття нейротизму як ускладнення розвитку дитини

  Фактори навчального становлення учнів-сиріт професійно-технічних навчальних закладів

  Зміст поняття «моральна поведінка» в контексті досліджень педагогів різних часів

  Вплив музики на творчий розвиток дітей дошкільного віку

  Предмет диригування в гуманітарно- педагогічному коледжі

  Педагогічні засади розвитку логічного мислення в старших дошкільників

  Мартинюк Веронія

  Особливості інтерактивної діяльності студентів у процесі виконання проекту

  Михайліченко Микола

  Визнання кваліфікацій в Україні: стан, проблеми та перспективи у контексті болонських реформ

  Моторна Леся

  Характеристика принципів навчання природничонаукових дисциплін у підготовці молодших спеціалістів технічного профілю

  Мохнюк Руслан

  Шляхи формування громадянської культури студентів у процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін

  Мурашкевич Олексій

  Сутнісні характеристики поняття «соціально-педагогічна профілактика вживання психоактивних речовин підлітками»

  Ненько Юлія

  Творча самореалізація особистості як наукова проблема

  Осадченко Інна

  Термінологічний аналіз дидактичних категорій: «система», «вид», «тип», «модель», «технологія»

  Пацалюк Ірина

  Сприйняття творів живопису на уроках образотворчого мистецтва як засіб формування естетичного світогляду молодших школярів

  Пилинський Ярослав

  Освіта іммігрантів та проблема їхнього працевлаштування (досвід США)

  Подорожна Ірина

  Сучасні погляди на проблему розвитку креативності майбутніх вчителів

  Протасов Анатолій

  Структурно-логічна модель професійної підготовки фахівців з приладобудування

  Ратовська Світлана

  Формування технологічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів

  Рум’янцева Катерина

  Психолого-педагогічні основи використання творчих фахових завдань у підготовці майбутніх економістів

  Хархан Галина

  Напрямки виховної роботи з формування особистості сім’янина в умовах інтернатного закладу

  Черновол Надія

  Актуальні питання еколого-педагогічної підготовки майбутніх інженерів

  Яценко Ліана

  До проблеми гендерної соціалізації особистості

  Frączek Zofia

  Funkcjonowanie i rozwój dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu