Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

  2009 рік. Частина 3 

  Автор

  Назва

  Георгій Артюшин

  Марина Артюшина

  Сутність та особливості інноваційно-зорієнтованого підходу у сучасній вищій освіті

  Олена Боровець

  Тренінг формування комунікативної компетентності підлітків

  Аліна Велика

  Ольга Грошовенко

  Використання інтерактивних технологій в процесі фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів (на матеріалі курсу «людина і світ» з методикою викладання)

  Оксана Гузалова

  Структура творчої діяльності та її організація у закладах вищої технічної освіти

  Оксана Дженджеро

  Інтерактивні технології колективно-групового навчання на уроках української мови в старшій школі

  Людмила Дягілєва

  Психолого-педагогічні аспекти ефективного застосування інтерактивних технологій у процесі навчання майбутніх правоохоронців

  Стан сучасних освітніх й інформаційних процесів

  Інтерактивні технології у процесі етичної підготовки майбутніх соціальних працівників

  Ганна Карпенко

  Особливості організації позанавчальної роботи з підлітками у середній загальноосвітній школі

  Соціалізація особистості молодшого школяра в умовах інтерактивних технологій навчання

  Розробка уроку з елементами інтерактивних технологій

  Застосування інтерактивних технологій як складової у системі фахової підготовки студентів фізико-математичного профілю

  Вивчення лексики із символічним компонентом на позначення назв одягу засобами інтерактивації

  Інтерактивне модульне навчання як чинник формування педагогічної компетентності майбутнього викладача економіки

  Формування успішної особистості шестирічного першокласника (експериментальне дослідження)

  Особливості організації позанавчальної роботи зі студентами у вищому навчальному педагогічному закладі

  Вплив інтерактивних технологій навчання на міцність знань школярів

  Використання інтерактивних технологій та технологій зворотнього зв’язку у професійній підготовці соціальних педагогів до роботи з дітьми девіантної поведінки

  Діагностика сформованості організаторських здібностей у курсантів вищого навчального закладу системи МВС України

  Людмила Роєнко

  Використання інтерактивних технологій на уроках рідної мови в початкових класах

  Оксана Тімець

  Професіоналізм вчителя-географа в контексті його фахової підготовки

  Ірина Тяллева

  Інтерактивні технології у подготовці вчителів іноземної мови до творчої самореалізації в професійнії діяльності

  Вікторія Федорчук

  Інтерактивні технології та їх використання у навчальному процесі вищої школи

  Наталія Фоміних

  Позитивні й негативні сторони застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі

  Олександр Царенко, Юрій Колтко

  Технологія підготовки майбутніх учителів до викладання автосправи в середній школі

  Наталія Чипиленко

  Імідж-студія як ефективна форма інтерактивного навчання майбутніх фахівців

  Світлана Шара

  Тренінг у формі дискусії як засіб професійно- педагогічної адаптації молодих викладачів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю

  Роксоляна Швай

  Інтеракція «викладач – творчий учень» у світлі сучасних педагогічних тенденцій

  Тетяна Швець

  Використання інтерактивних методів у процесі громадянської соціалізації старшокласників

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu