Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

  2008 рік. Частина 5 

  Автор

  Назва

  Азізов Т.Н.

  Безлюдний О.І.

  Соціолінгвістичні особливості статусу англійської мови у Південній Африці (sae)

  Бялик О.В.

  Статева просвіта учнівської молоді: досвід ФРН

  Возна З.О.

  Добринець О.М.

  Формування лінгвокультурологічної компетенції студентів педагогічного університету в процесі вивчення іноземних мов

  Дрозд О.В.

  Виховання толерантної особистості у світлі християнської моралі

  Іванченко Є.А.

  Синергетичний підхід як підґрунтя створення системи інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів

  Іванюк Т.І.

  Моделювання навчально-виховного середовища профільної школи

  Принципи та методи християнського виховання

  Особистість і держава: взаємовідносини з точки зору християнської демократії німеччини

  Кучай О.В.

  Комп’ютеризація навчання – технологічний прорив у методології, організації та практичній реалізації навчального процесу

  Роль та завдання екологічної освіти у Великій Британії та Україні

  Духовно-моральне виховання старших підлітків на принципах християнської моралі в позаурочній роботі загальноосвітньої школи

  Батьківство в контексті сімейної політики у США та Великій Британії

  Діалогічна взаємодія вчителів іноземної мови та учнів початкових класів як науково-педагогічна проблема

  Особенности религиозного воспитания Э. Войнич

  Інтегративні зони як орієнтир для формування готовності майбутнього вчителя математики до роботи у гуманітарному класі

  Перепідготовка вчителя в контексті його особистісно-професійного становлення(теоретичні пошуки 20-х років ХХ століття)

  Сучасні зарубіжні педагогічні концепції виховання: визначення ключових понять

  Невичерпне джерело народної мудрості

  Гармонійне виховання особистості – міф чи реальність? (християнський погляд на основну ідею сучасної педагогіки)

  Резник Н.В., Ткачева Е.А.

  Цели обучения иностранному языку в ВУЗе в рамках межкультурной коммуникации

  Сидорчук Л.А.

  Принципи становлення ергономічної культури майбутнього педагога

  Слободянюк С.С.

  Вплив паломництва на становлення особистості

  Федічева Н.В.

  Questioning in classrooms

  Фуклєва Г.О.

  Удосконалення науково-методичної підготовки вчителів іноземних мов у системі післядипломної освіти

  Чернишова Г.С.

  Святитель іоанн златоуст про людську гідність (за матеріалами листування з дияконісою олімпіадою)

  Шевченко О.М.

  Культурологічні засади музично-педагогічної освіти

  Ятло Л.П.

  Робота над дефектами звука і слова у дитячому співі

  Яхимович Л.П.

  До проблеми сутності та мети викладання релігієзнавства у вищих навчальних закладах

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu