Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

  2008 рік. Частина 1  

  Автор

  Назва

  Бак С.М.

  Берека В.Є.

  Пошуково-дослідна діяльність магістрантів – майбутніх менеджерів освіти

  Берьозкіна І.А.

  Професійне спрямування навчання математичних дисциплін майбутніх інженерів

  Братанич О.Г.

  Бугакова Л.

  Філософсько-психологічний та педагогічний аспекти розгляду поняття творчості

  Бялик О.В.

  Статеве виховання молоді в контексті зарубіжного досвіду

  Вербицька П.В.

  Історична ретроспектива розвитку ідеї громадянськості особистості як чинника розвитку демократичного суспільства

  Гончаренко С.А.

  Сім’я як основний фактор впливу на становлення особистості

  Трипільські корені національної і державної символіки

  Неперервна освіта у контексті глобалізаційних процесів

  Засименко В.В.

  Педагогічні умови реалізації виховних можливостей спілкування під час вивчення українського та англійського мовного етикету

  Культурологічний підхід до навчання іншомовного професійного спілкування

  До проблеми оптимальної реалізації дидактичних засад застосування інтерактивних методів навчання молодших школярів

  Проблеми періодизації історії соціальної роботи (на прикладі Швеції)

  Ретроспектива становлення продуктивної праці в радянській школі

  Передумови розвитку мистецької освіти наприкінці хх ст. та її значення для сучасної педагогіки України

  Діяльнісний компонент пізнавально-творчої самостійності студентів

  Ісус христос як ідеал моральної досконалості людини в поглядах Я.А. Коменського і Т.С. Сковороди c

  Майстерність учителя стимулювати творчу активність молодших школярів на уроках української мови та читання

  Духовне здоров’я як невід’ємна складова повноцінного розвитку дитини

  Стародавні мови в змісті загальної середньої освіти першої половини ХІХ століття

  Пархета Л.П.

  Методичні засади позакласного читання у спадщині В.Сухомлинського

  Пироженко Л.В.

  Діяльність комісії з визначення змісту загальної середньої освіти у середині та кінці 60-х рр. ХХ ст.

  Пометун О.І.

  Особливості використання інтерактивних технологій навчання у початковій школі

  Рум’янцева К.Є.

  Використання комп’ютерного моделювання у професійній підготовці студентів економічних спеціальностей

  Совгіра С.В.

  Онтологія понять «світогляд», «науковий світогляд», «екологічний світогляд»

  Сусліна І.В.

  Модель системного аналізу розвитку ступеневої педагогічної освіти в регіонах України

  Тімець О.В.

  Комп’ютерно-комунікаційна компетентність як інтегративна характеристика вчителя географії

  Ткаченко М.О.

  Теоретичне обґрунтування технології формування артистичної техніки майбутнього вчителя музики

  Усенко Н.М.

  Пізнавальна самостійність учнів у контексті сучасної гуманістичної освіти

  Хлопов А.М.

  Дослідження змісту та методів навчання при підготовці вчителя освітньої галузі «технології»

  Черевченко В.В.

  Вербальні знаки етнокультури в українському дитячому фольклорному мовленні

  Чирікова Г.І.

  Аналіз діяльності організацій, що займаються проблемами сімейного виховання у Німеччині

  Шоробура І.М.

  Шкільна географічна освіти в педагогічній спадщині С.Русової

  Шуляк С.А.

  Ярошинська О.О.

  Особливості функціонування інституту батьківства у період існування слов’янських племен та княжу добу

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu