Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

  2007 рік. Частина 2 

  Автор

  Назва

  Авраменко О.О.

  Асадчих О.В.

  Лінгводидактичні проблеми навчання усного іншомовного спілкування на початковому етапі

  Бойчук Ю.Д.

  Історико-генетичні корені еколого-валеологічної культури

  Бордун Л.С., Джусь Г.М., Корінчак Л.М.

  Гаєвська Л.А.

  Реформування управління освітою на місцевому рівні в контексті світового досвіду

  Гембарук А.С.

  Принципи моделювання змісту навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета

  Грищенко Н.А.

  Проблема свободи та відповідальності у становленні активної особистості студента ВНЗ

  Губа А.В.

  Навчальні модулі як елемент освітнього менеджменту навчально-пізнавальної діяльності в закладах освіти

  Перевірка ефективності реалізації профільного навчання в приватних школах України

  Проблеми вищої освіти у спадщині М.І. Костомарова (1817-1885)

  Зайцева Л.І.

  Педагогічні умови формування позитивної мотивації у дошкільників до математичної діяльності

  Емпіричні дослідження ефективності застосування мультимедійних навчальних засобів у підготовці майбутніх фахівців економічного профілю у ВНЗ

  Формування толерантності молодших школярів у процесі інтерактивних технологій навчання

  Інтерактивні методи навчання молодших школярів англійської мови: спроба класифікації

  Формування гуманітарної культури майбутнього фахівця у контексті сучасних освітніх завдань

  Науково-етнографічна та краєзнавча діяльність Пантелеймона Куліша

  Педагогічний всеобуч батьків як умова сімейного виховання школярів (друга половина ХХ ст.)

  Математико-статистичні методи обробки даних на основі експертного опитування з використанням прикладного математичного пакету mathсad

  Форми та методи впровадження національного краєзнавства в школі (з досвіду роботи бердичівської гуманітарної гімназії №2)

  Мелешко Г.М.

  Самостійна робота як засіб індивідуалізації навчання web-дизайну студентів педагогічного ВУЗу

  Мельник Л.В.

  Проблема готовності майбутніх вчителів до використання освітніх технологій у навчальному процесі

  Олеярник О.В.

  Ідея професійної спрямованості навчання в історії зарубіжної педагогіки

  Пономарьов Ю.Д.

  Колективна форма музикування як важливий компонент розвитку музично-виконавських умінь та навичок майбутнього учителя музики

  Пшеничний М.В.

  Передумови розвитку теорії та практики трудового навчання старшокласників в Україні (друга половина хх ст.)

  Рудишин С.Д.

  Організація кредитно-модульної системи навчання екологів у вищій школі: проблеми і перспективи

  Савченко М.В.

  До проблеми формування основ життєвої компетентності у дітей старшого дошкільного віку

  Секрет І.В.

  Методологічні засади формування міжкультурної комунікації у процесі вивчення іноземної мови у вищій професійній школі

  Сиротенко І.М.

  Напрями набуття математичних компетентностей майбутнього вчителя початкової школи

  Совгіра С.В.

  Принцип наступності – важливий чинник екологічної освіти

  Ткаченко І.А.

  Засоби навчання астрономії у формуванні сучасного навчально-виховного середовища

  Хатунцева С.М.

  Проблема діагностики навчальних досягнень студентів

  Хміль Н.А.

  Роль науково-методичного збірника «педагогіка» в розповсюдженні науково- педагогічних знань у 60-80-х роках ХХ століття

  Чередник Т.П.

  Виконання методично спрямованих завдань як етап підготовки майбутніх учителів зарубіжної літератури до формування читацької діяльності учнів

  Шиян Т.В.

  Психолого-педагогічні засади впровадження проектної діяльності у навчально-виховний процес старшої школи

  Ющенко О.С.

  Економічна компетентність як складова соціальної компетентності особистості

  Ятло Л.П., Ятло Л.Г.

  Співацьке дихання як основа вокально-хорової техніки дитячого хору

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu