Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

  2007 рік. Частина 1 

  Автор

  Назва

  Ажиппо О. Ю.

  Андрусь О. І.

  Відбір змісту модульного навчання економічних дисциплін студентів у технічних університетах

  Бондаренко Т. Є.

  Використання індивідуальних форм краєзнавчої роботи у формуванні національної самосвідомості старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів

  Валюк В. Ф.

  Васильченко О. В.

  Структурні типи обдарованих дітей
  супроводу професійної підготовки студентів у ВНЗ

  Гаєвська Л. А.

  Сутність і основні функції управління освітою

  Гембарук А. С.

  Компоненти змісту навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета

  Дзюбенко І. А.

  Гра як засіб набуття у школі необхідних життєвих компетентностей

  Методика діалогічного навчання (з досвіду роботи)

  Соціальне виховання студентів у сучасній вищій школі – одна із актуальних проблем

  Коваленко Г.С.

  Проблема міцності та дієвості знань і компетентнісний підхід в освіті

  Технології активного та інтерактивного навчання на заняттях з основ педагогічної майстерності

  Шкільництво і педагогічна думка на переяславщині у XVIII столітті

  Педагогічні умови формування гуманістичних цінностей майбутніх учителів зарубіжної літератури

  Чинники формування мобільності майбутнього вчителя

  Роль і місце наукових досліджень у підготовці фахівців з вищою освітою

  Роль жінок-волинянок у поширенні освіти в Україні (період раннього бароко)

  Реміснича освіта в україні у загальній системі освіти хіх – початку хх століття

  Формування екологічного мислення студентів педагогічних навчальних закладів під час семінарських занять

  Товстюк Л.А.

  Ділове спілкування в системі професійної етики майбутнього спеціаліста аграрного виробництва

  Чирва А.С.

  Інтернаціоналізація вищої освіти: еволюція концепції

  Шломенко О.Б.

  Формування комунікативної та фахової компетентності майбутніх економістів за допомогою нових форм навчання

  Шульга Н.В.

  Полікультурний підхід до навчання іноземних мов у системі освіти вищої школи великої Британії

  Щербань І.Ю.

  Стан сільської школи сша в середині ХХ століття

  Щербяк Ю.А.

  Діяльність ЛКСМУ в системі атеїстичного виховання населення в УРСР

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu