Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

  2006 рік. Частина 2 

  Автор

  Назва

  Андрійчук Н.М.

  Антонова О.Є.

  Підходи провідних діячів нового часу до розуміння обдарованості та проблеми виховання обдарованих дітей

  Бадья Л.А.

  Екстернат як альтернативна форма підготовки вчителів початкового навчання у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

  Балдинюк О.Д.

  Бондаренко Т.В.

  Історичні аспекти розвитку краєзнавчої діяльності в Україні

  Бріт Н.М.

  Ірландський діалект англійської мови як фактор розвитку англомовної картини світу

  Гембарук А.С..

  До проблеми змісту навчання іноземної мови як дидактичної категорії

  Гога О.М.

  Розвиток творчого потенціалу учнів на уроках математики

  Роль навколишнього природно-історичного середовища у формуванні особистості вчителя історії

  Особливості формування професійно-мовного стилю спілкування майбутнього вчителя початкової школи

  Демченко І.І.

  Гуманізація виховання як ключовий елемент нового педагогічного мислення

  Динаміка формування готовності майбутнього вчителя словесника до експедиційної народознавчої роботи з учнями загальноосвітньої школи

  Виховний ідеал та деякі шляхи його досягнення у філософських поглядах основоположників педагогічної думки Черкащини (Зіставний аспект)

  Структурно-логічний взаємозв’язок змісту дисципліни вищої і середньої освіти

  Лінгводидактичні основи навчання діалогічного мовлення школярів

  Шляхи підвищення якості методико математичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи в умовах запровадження болонської конвенції

  Запровадження елементів гендерного виховання у школах Німеччини

  Навчання і виховання через спілкування

  Використання методів педагогічного дослідження у процесі підготовки майбутнього вчителя

  Формирование культуры отношений младших школьников на уроках русского языка

  Кравчук О.В.

  Підготовка студентів педагогічних факультетів до впровадження сучасних інформаційних технологій навчання на уроках з курсу «Я і Україна»

  Кучеренко І.А.

  Формування стилістичної компетентності старшокласників

  Мальцева О.І.

  Робота загальноосвітньої школи України з батьками через посередництво дітей (друга половина 20-х – перша половина 30-х років ХХ століття)

  Мамчур Л.І.

  Комунікативна компетентність особистості : її роль і значення в успішному спілкуванні

  Мартін А.М.

  Викладання географії в школах Росії (ХІХ – початок ХХ століття)

  Мелешко В.В.

  Сучасні тенденції розвитку системи освіти у сільській місцевості

  Ободянська Н.П.

  До питання про збереження та розвиток традицій духовно-морального виховання у сучасній системі національної освіти

  Печенко І.П.

  Вплив засобів масової інформації на процес соціалізації особистості дитини

  Рацул А.Б.

  Педагогіка співробітництва в роботі класного керівника з батьками молодших школярів

  Рацул А.В

  Особливості реалізації технологій навчання іноземних мов у 80-90-х рр.

  Рацул О.А.

  Вплив Олександра Потебні та Михайла Драгоманова на формування світогляду та почуття громадськості у студентів та прогресивної української інтелігенції

  Совгіра С.В.

  Оперативна інформація про екологічну діяльність шкіл-лабораторій

  Ципко В.

  Шкваріна Т.М.

  Зміст та структура програми «Методика навчання іноземної мови дітей дошкільного віку»

  Шоробура І.М.

  Проблема періодизації процесу розвитку шкільної географічної освіти

  Яковлева Л.В.

  Деякі відомості про рівняння вищих ступенів

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu