Бібліотека Уманського державного педагогічного університету
  імені Павла Тичини 

  Людям з порушеннями зору
  A+ A-

  ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

  2009 рік. Частина 2 

  Автор

  Назва

  Інна Бабій

  Нодар Басиладзе

  «Уроки мышления» в педагогической теории и практике В.А. Сухомлинского

  Микола Бесараб, Юлія Левицька, Юлія Мельник

  Люби, вивчай і бережи свій рідний край

  Галина Бєлєнька

  Ольга Богініч

  Основні механізми формування мотивації у майбутніх вихователів до фізкультурно- оздорочої роботи з дошкільниками

  Ольга Бутенко

  Родина та її роль у вихованні шанобливого ставлення до матері

  Ірина Вереітіна

  Дослідження впливу складових навчального процесу на формування робочого плану з урахуванням можливостей математичного моделювання

  Олена Войченко

  Основні тенденції розвитку громадянського виховання в США в кінці ХХ століття

  Художній розвиток особистості як проблема психолого-педагогічних досліджень

  Розвиток кооперативного шкільництва в наддніпрянській україні (20-ті рр. ХХ ст.)

  Алла Гуцол

  Джерела з історії розвитку позашкільних закладів освіти Луганської та Донецької областей (1946–1991 рр.)

  Інтерактивне навчання на уроках інформатики

  Проведення лабораторних робіт з фізики із застосуванням інтерактивних методик та комп’ютерної техніки

  Процедура застосування технології інтеракції різнотипових підходів у ході мовленнєвої підготовки майбутніх педагогів за європейською кредитно- трансферною системою

  Потенціал змісту та форм навчальної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти для розвитку професійної компетентності вчителів біології

  Передумови впровадження концепцій полікультурної освіти у республіці Польща

  Використання системи комунікативних вправ та рольових ігор на занятях з іноземної мови

  Особливості естетичного виховання дошкільників засобами музики

  Формування логіко-математичних понятьу дітей старшого дошкільного віку

  Ретроспективний аналіз проблеми збереження життя і здоров’я дітей дошкільного віку у соціальному середовищі

  Про питання коригування програми з безпеки життєдіяльності для студентів економічних спеціальностей у вищих закладах освіти

  Птахи в ландшафтному дизайні

  Оксана Колесникова

  Організаційно-педагогічні умови діяльності соціальної психолого-педагогічної служби в загальноосвітній школі

  Тетяна Кочубей

  Понятійно-категоріальний апарат української педагогічної думки другої пол. XVII – кінця XVIII ст.

  Надія Кудикіна

  Характеристика пізнавального інструментарію проблеми громадянського виховання особистості: понятійно- категоріальний аспект

  Валентина Кушнір

  Підходи до розуміння сім’ї і факторів сімейного виховання

  Ольга Леонтьєва

  Соціальне партнерство як необхідна умова забезпечення якості професійної освіти дорослих у Данії

  Наталя Мараховська

  Діагностика сформованості лідерських якостей майбутніх учителів іноземної мови

  Тетяна Марченко

  Зміст поняття «моральна поведінка» в контексті досліджень педагогів різних часів

  Наталія Мельник

  Формування полікультурної компетентності дітей дошкільного віку в контексті компетентнісного підходу в дошкільній освіті України

  Людмила Мерзлюк

  Креативний розвиток особистості дітей дошкільного віку засобами музики

  Юлiя Ненько

  Сутність поняття «творчість», «творча самореалізація»

  Лідія Пащенко

  Особливості формуваннія професійної майстерності дизайнера інтер’єру засобами образотворчого мистетцва

  Ярослав Пилинський

  Сучасна багато культурність має міцне українське коріння

  Ірина Підлипняк

  Підготовка майбутніх вихователів до логіко- математичного розвитку дітей у різновіковій групі

  Світлана Попиченко

  Історія становлення закладів суспільного дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

  Володимир Прошкін

  Про организацію студентської наукової работи в університеті

  Наталя П’ясецька, Марина Шпильова, Валентина Білан

  Утвердження здорового способу життя при підготовці фахівця у ВНЗ

  Вікторія Рахманіна

  Аналіз структури художньо-естетичного смаку

  Надія Рогальська

  Підготовка Педагогів дошкільної освіти: науково-методичний аспект

  Наталя Самошкіна

  Технології ігрового тренінгу як засіб активізації професійної підготовки майбутніх учителів

  Світлана Семчук

  Особливості медіасоціалізації дітей дошкільного віку

  Альона Скрипник

  Сирітство в Україні: постановка проблеми

  Неля Скрипник

  Методика обстеження стану сформованих толерантних взаємин старших дошкільників

  Любов Товстенко

  Синтаксичні засоби зв’язку частин компонентів у конструкціях з неоднорідною супідрядністю (на матеріалі творів М. Стельмаха)

  Зоряна Хало

  Творче використання досвіду німецької дошкільної педагогіки та освіти у контексті завдань сучасного українського дошкілля

  Тетяна Шкваріна

  Дидактичні засади програми профільно- орієнтованого курсу іноземної мови для підготовки вчителів до навчання дошкільників іноземної мови

  УДПУ Бібліотека © 2024

  Контакти
  Вулиця Садова, 2
  Телефон – 8(04744) 4-07-83
  E-mail – [email protected]

  Main Menu