Фонд бібліотеки (станом на 01.01.2021 р.)

Бібліотечні ресурси

Загальна кількість бібліотечних ресурсів нараховує 423 295 примірників, які розрізняються:

за видами:

 • книги та брошури - 308 168 примірників;
 • періодичні видання: журнали - 108 934 примірники;

                                           газети - 3786 річних комплектів;

 • електронні видання: 652 примірники;
 • неопубліковані документи: 1755 примірників;
 • в тому числі рідкісних та цінних документів - 1711 примірників;

за мовами:

 • державною мовою - 305793 примірників;
 • російською - 103495 примірників;
 • іноземними мовами – 14007  примірників;

за цільовим призначенням:

 • наукові видання - 86601 примірник;
 • навчальні видання - 295486 примірників;
 • літературно-художні видання - 41208 примірників.

У фондах бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини зберігаються приватні колекції таких визначних осіб:

 • мовознавця Бевзенка Степана Пилиповича (2252 примірники книг, брошур та авторефератів);
 • фольклориста Власенка Івана Марковича (863 примірники книг та брошур);
 • мовознавця Карпової Валентини Леонідівни (1567 примірників книг та брошур);
 • літературознавця Маєвської Тетяни Петрівни (219 примірників книг та брошур);
 • бібліотеки Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України (154 примірники книг).

Комплектування фонду проводиться згідно профілю ВНЗ. Щорічно в бібліотеку надходить понад 9 тисяч примірників навчальної та наукової літератури. Бібліотекою, якою користуються понад 10 тисяч читачів, видається понад 600 тисяч документів.

До послуг відвідувачів абонемент, інформаційно-бібліографічний відділ, шість читальних залів, з яких три електронних та навчально-методичні кабінети, що забезпечують читачів навчальною, науковою та художньою літературою. Крім того, бібліотеку відвідують працівники закладів освіти, жителі міста і району, слухачі Малих академій.

Фонд бібліотеки розкривають абетковий, систематичний та електронний каталоги, систематична картотека статей, краєзнавча картотека, картотека публікацій науковців університету. 

Кваліфіковані працівники інформаційно-бібліографічного відділу надають допомогу користувачам у пошуку інформації для написання наукових робіт, навчають вільно працювати з будь-яким видом каталогів, включаючи електронний, володіти правилами складання монографічного та аналітичного бібліографічного опису, вміло складати списки використаних джерел, ознайомлюють з бібліотечною класифікацією (УДК).

Присвоєння шифрів УДК виконується традиційним шляхом, а також розробляється алгоритм надання їх через уніфікацію віртуальної бібліографічної довідки шляхом використання єдиної системи надання послуг користувачам за допомогою інформаційних технологій. Щорічно бібліотека надає близько 6 тисяч різних бібліографічних довідок. 

Бібліотека систематично організовує виставки нових надходжень, тематичні виставки, проводить «Дні кафедр», «Дні інформації», організовує огляди літератури, проводить заняття з основ бібліотечно-бібліографічних знань із студентами та аспірантами.

У бібліотеці функціонує локальна мережа та програмне забезпечення «УФД-Бібліотека», яка дозволяє автоматизувати всі основні бібліотечні процеси і дає можливість комунікативного обміну інформацією в корпоративній мережі університету.

Комп’ютерний парк бібліотеки налічує 61 ПК (59 робочих станцій та 2 сервери), 6 принтерів, 3 сканера. Крім того, до мережі підключено всі комп’ютерні лабораторії університету. 

Ядром автоматизованої бібліотеки став електронний каталог (ЕК), що поєднує в собі функції всіх карткових каталогів, розпочатий в травні 2007 року і нараховує понад 68 тисяч записів. Автоматизована бібліотечна система забезпечує наповнення електронного каталогу, доступ до нього читача, можливість зручного й оперативного обслуговування. Доступ читача до електронного каталогу забезпечує можливість пошуку літератури за різними критеріями.

Поповнюються наступні тематичні бази даних: «Земля – наш спільний дім», «Краєзнавство Уманщини», «Краєзнавство Черкащини», «Молодь за здоровий спосіб життя», «Новітні інтерактивні технології в освіті», «УДПУ», «Картотека періодичних видань», «Учитель», «Дисертації та автореферати», «Електронні аналоги друкованих видань», «Рідкісні та цінні видання», «Колекції»   (бібліотеки   С. П. Бевзенка,   І. М. Власенка,   В. Л. Карпової, Т. П. Маєвської, Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України). Розпочато створення ретроспективного електронного каталогу на всю літературу, яка є у фондах бібліотеки.

Додаткова інформація