2018 рік. Випуск 5

Автор

Назва
 

ТИТУЛЬНА СЬОРІНКА

 

ЗМІСТ

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Зеркаль Микола

СУЧАСНА ВІЙНА НА СХОДІ УКРАЇНИ ОЧИМА РЯДОВОГО

Киридон Петро

ЕВОЛЮЦІЯ НОМЕНКЛАТУРНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ТОТАЛІТАРИЗМУ ПІСЛЯВОЄННОЇ ДОБИ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ РСР)

Стародубець Галина

ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ПОЛІТИКИ РАДЯНІЗАЦІЇ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ В 1944-1946 рр.

Gajewska Grażyna

MIĘDZY NACJAMI, KLASAMI, PŁCIAMI – ZAROBKOWA MIGRACJA UKRAIŃCÓW I UKRAINEK DO POLSKI

 

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Єндращик Катажина

ВІД СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ДО ПРАГМАТИЗМУ: ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ СТОСУНКИ В 2005-2017 РР

Лущай Володимир, Батюк Ірина

ПОРАЗКА ВАРШАВСЬКОГО ПОВСТАННЯ 1944 Р. ЯК ПРОЯВ ТА НАСЛІДОК ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОГО ЧИННИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РАДЯНСЬКОГО КОМУНІСТИЧНОГО РЕЖИМУ

 

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ

Горохівський Петро

ДЕФОРМАЦІЇРИСНАЦІОНАЛЬНОГОХАРАКТЕРУУКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА НА ПОЧАТКУ 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (на матеріалах Христинівського району)

Ковальчук Станіслав, Петрова Наталія

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНЦІВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ НА ОДЕЩИНІ У 1944-1946 рр.: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ АСПЕКТИ (за матеріалами справ Державного архіву Одеської області)

Лісовська Ольга

СЛУЖІННЯ МИСТЕЦТВУ: ГАЛИНА ГІЛЯРІВНА ЯБЛОНСЬКА

Опацький Ігор

ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ НАРИС ПЕТРА КУРІННОГО «МІСТО ГУМАНЬ»: ПОВЕРНЕННЯ ДО ЧИТАЧА

Сокур Людмила, Тихомир Віктор

ГАЙДАМАЦЬКИЙ РУХ НА ЧЕРКАЩИНІ / РЕГІОНАЛЬНІ ВИМІРИ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Тацієнко Віталій

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ ПАРАФІЯЛЬНОГО ДУХОВЕНСТВА КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ УМАНСЬКОГО ПОВІТУ)

 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Куценко Сергій

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗРОБЦІ СТРУКТУРИ, КОНТЕНТУ ТА ВЕБ-ДИЗАЙНУ МУЗЕЙНИХ САЙТІВ

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ

Тищенко Андрій

ЕМБЛЕМАТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ СОБОРНОСТІ: ВІД РЕВОЛЮЦІЇ ДО СЬОГОДЕННЯ

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯД

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАННЯ