2017 рік. Випуск 4

Автор

Назва
 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

 

ЗМІСТ

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Киридон Алла Миколаївна

МИТРОПОЛИТ ФЕОФІЛ (БУЛДОВСЬКИЙ): ДИСКУРС СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

Киридон Петро Васильович

РОЛЬ ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР НА ОСТАННЬОМУ ЕТАПІ ХРУЩОВСЬКОЇ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ (ПЕРША ПОЛОВИНА 1960-Х РОКІВ)

Кривошея Ігор Іванович, Якименко Людмила Миколаївна

ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА Й ПОЛІТИЧНОГО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА В УКРАЇНІ В 1920–1930-Х РР. (НА ПРИКЛАДІ ДОЛІ НАДІЇ СУРОВЦОВОЇ)

Перепелюк Ольга Максимівна

ЦЕРКОВНИЙ СПІВ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ТРАДИЦІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ

Скрипник Олена Миколаївна

СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ІЗ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ НА РІВНІ ПЕРШОЇ ТЕМАТИЧНОЇ ПЛАТФОРМИ «ДЕМОКРАТІЯ, НАЛЕЖНЕ УПРАВЛІННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ»

Срібняк Ігор Володимирович

КАМ’ЯНЕЦЬКА ПІША ЮНАЦЬКА ШКОЛА АРМІЇ УНР У СІЧНІ-ТРАВНІ 1921 Р.: ПОЧАТОК ІНТЕРНУВАННЯ В ПОЛЬЩІ («ЛАНЦУТСЬКА ДОБА»)

 

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Священко Зінаїда Василівна

АРМІЯ В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ТУРЕЧЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ

Троян Сергій Станіславович

НІМЕЦЬКЕ КОЛОНІАЛЬНЕ ЛОББІ І ПОЛІТИКА ОТТО ФОН БІСМАРКА

 

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ

Горохівський Петро Іванович

БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ НА ХРИСТИНІВЩИНІ У 1917‒1920 РР

Горохівська Ярослава Михайлівна

РОЗВИТОК ОБОРОННО-МАСОВОЇ РОБОТИ В ХРИСТИНІВСЬКОМУ РАЙОНІ У 30-х РР. ХХ СТ

Грінченко Віктор Григорович

РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УМАНЩИНИ В УМОВАХ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГАЗЕТИ «УМАНСЬКИЙ ГОЛОС»)

Джагунова Олена Ігорівна

ІСТОРІЯ ІСТОРИКІВ УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ

Захарченко Роман Сергійович

МАЛОВІДОМИЙ УМАНСЬКИЙ ОКРУГОВИЙ СОБОР УАПЦ 1927 РОКУ

Зеркаль Микола Миколайович

ЖАХЛИВІ ПРОЯВИ РЕПРЕСІЙ ПЕРЕСІЧНОГО НАСЕЛЕННЯ ПІД ЧАС ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РР. В РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ (МИКОЛАЇВ)

Коваль Ольга Валеріївна

РОЛЬ Ю.Й. СІЦІНСЬКОГО У СТАНОВЛЕННІ КРАЄЗНАВЧОГО РУХУ НА ПОДІЛЛІ НАПРИКІНЦІ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ

 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Киридон Алла Миколаївна

МИТРОПОЛИТ ФЕОФІЛ (БУЛДОВСЬКИЙ): ДИСКУРС СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

Лозко Галина Сергіївна

ХРИСТИЯНСЬКИЙ СВЯТКОВИЙ КАЛЕНДАР: КОМПАРАТИВНО-РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АСПЕКТ