2017 рік. Випуск 3

Автор

Назва
 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

 

ЗМІСТ

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Киридон Алла Миколаївна

ІНДОКТРИНАЦІЯ РАДЯНСЬКОСТІ: ОБРЯДОВО-СВЯТКОВИЙ КАНОН ЯК МАРКЕР ФОРМУВАННЯ АТЕЇ ЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА (1920-1930-і рр.)

Киридон Петро Васильович

ОСОБЛИВОСТІ ПОВСЯКДЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ПРАВЛЯЧОЇ НОМЕНКЛАТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР ПОВОЄННОГО ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ

Скрипник Олена Миколаївна

ІСТОРІЯ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ У РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ СУСІДСТВА

 

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Гордієнко В’ячеслав Володимирович, Гордієнко Галина Миколаївна

ЕСТЕТИКА ВІЗАНТІЙСЬКОГО ПРИДВОРНОГО ЦЕРЕМОНІАЛУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОНЦЕПЦІЇ ПОТЕСТАРНОЇ ІМАГОЛОГІЇ

Священко Зінаїда Василівна

ПОЛІТИКА СРСР ЩОДО ТУРЕЧЧИНИ ТА ІРАНУ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Троян Сергій Станіславович

США В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ПІСЛЯ 1991 РОКУ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ

 

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ

Герасимов Тимофій Юрійович

ЗАГОСТРЕННЯ КВАРТИРНОГО ПИТАННЯ В КИЄВІ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914 – 1917 РР.)

Дудник Олена Володимирівна, Дудник Михайло Григорович

ВІЛЬНО КОЗАЧИЙ РУХ В ПОВІТАХ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1917-1918 РР.)

Зеркаль Микола Миколайович

МИКОЛАЇВЩИНА В 1932-1933 РР., РЕПРЕСІЇ ЯК ОДНА З ФОРМ ГЕНОЦИДУ: МОВОЮ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

Кірчев Вадим Георгійович

З ІСТОРІЇ ДИТЯЧИХ АМАТОРСЬКИХ КІНОСТУДІЙ ТА КІНОСТУДІЙ СИСТЕМИ ПРОФТЕХОСВІТИ НА МИКОЛАЇВЩИНІ

Лісовська Ольга Василівна

ПАМ'ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ СТЕФАНОВИЧА

Нижник Світлана Володимирівна

ВНЕСОК УМАНСЬКОЇ ФІЛІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО НАУКОВОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ В РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ УМАНЩИНИ

Тацієнко Віталій Сергійович

ДОЗВІЛЛЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПАРАФІЯЛЬНОГО ДУХОВЕНСТВА В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ)

Цубенко Валерія Леонідівна

МІСТО УМАНЬ – ШТАБ КИЄВО-ПОДІЛЬСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ПОСЕЛЕННЯ КАВАЛЕРІЇ (1837–1857)

Чорномаз Богдан Данилович

ГУРБИ І УМАНЩИНА

 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Горохівський Петро Іванович

ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ УМАНСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ У ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ КРАЮ

Кривошея Ігор Іванович, Кривошея Ірина Іванівна, Якименко Людмила Миколаївна

ІСТОРІЯ УМАНЩИНИ НА СТОРІНКАХ «КІЕВСКОЙ СТАРИНЫ»: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПУБЛІКАЦІЙ

Морозов Анатолій Георгійович

БАЧЕННЯ РОЛІ І ЗНАЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КРЕДИТУ У ВИСВІТЛЕННІ ДОСЛІДНИКІВ 1920-Х РОКІВ

Рябчикова Наталія Іванівна

КРАЄЗНАВСТВО НА МИКОЛАЇВЩИНІ В 40-50-І РОКИ ХХ СТ