2016 рік. Випуск 2

Автор

Назва
 

ТИТУЛЬНА СЬОРІНКА

 

ЗМІСТ

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Будзар Марина Михайлівна

ЗАМІСЬКІ МАЄТКИ УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ НА ТЕРЕНАХ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ

Діденко Катерина Володимирівна

СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО БУДИНКУ ВЧЕНИХ У 20-ті Р. ХХ СТ

Киридон Алла Миколаївна

РУХ ЗА ЦЕРКОВНЕ ОНОВЛЕННЯ: УКРАЇНІЗАЦІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ПАРАФІЙ (1917-1921 РР.)

Морозов Анатолій Георгійович, Компанієць Олексій Вікторович

ЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КРЕДИТУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОВАРНОСТІ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ У 1920-Х РР

Романюк Іван Миронович

ЗНАЧЕННЯ СЕЛА СЕСТРИНІВКИ В ЖИТТІ «ДІЙСНОГО БАТЬКА НАШОЇ ІСТОРІЇ» МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

Срібняк Ігор Володимирович

«ЛЮДИ С НЕРУССКОЙ ДУШОЙ…»: РЕАКЦІЯ ПОЛОНЕНИХ УКРАЇНЦІВ ТА ЄВРЕЇВ НА ВІДВІДИНИ АЛЕКСАНДРОЮ РОМАНОВОЮ ТАБОРУ ФРАЙШТАДТ НА ПОЧАТКУ 1916 Р

Устенко Альона Анатоліївна

ПОСИЛЕННЯ КЛАСОВОЇ БОРОТЬБИ ТА НАГНІТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НЕТЕРПИМОСТІ В УРСР У 1930-х РР

 

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Андрєєв Віталій Миколайович, Андрєєва Світлана Серафимівна

СОЦІАЛІСТИЧНІ ТЕЧІЇ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ НОВОГО ЧАСУ В РЕЦЕПЦІЇ В. ПЕТРОВА: МАРКСИСТСЬКА МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОСОБИСТЕ БАЧЕННЯ (ЛЕВЕЛЕРИ, ГРАКХ БАБЕФ)

 

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ

Барвінок Ольга Володимирівна

МУЗЕЙНА СПРАВА НА УМАНЩИНІ В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ (60-80-ті РР. ХХ ст.)

Горохівський Петро Іванович

СЛОВ’ЯНСЬКІ ТА ДАВНЬОРУСЬКІ ПАМ’ЯТКИ V‒ІХ СТ. НА ТЕРИТОРІЇ ІСТОРИЧНОЇ УМАНЩИНИ

Дудник Олена Володимирівна

СТАТИСТИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УМАНЩИНИ (КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)

Захарченко Роман Сергійович

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ: ДОКУМЕНТ ПРО ЙОГО ЗНИЩЕННЯ 1941 РОКУ ТА ОБСЯГ ВТРАТ

Кривошея Ігор Іванович, Якименко Людмила Миколаївна

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УМАНІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛІ СПОГАДІВ НАДІЇ СУРОВЦОВОЇ)

Кузнець Тетяна Володимирівна, Янчук Михайло Михайлович

ПОЧАТКОВА ОСВІТА В КИЇВСЬКІЙ ЄПАРХІЇ ХІХ СТОЛІТТЯ: ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАГИ

Нікітін Юрій Олександрович

ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ)

Тацієнко Віталій Сергійович

СІМ’Я ПРАВОСЛАВНОГО ПАРАФІЯЛЬНОГО ДУХОВЕНСТВА КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ

Ярцун Юлія Олександрівна

ДОЗВІЛЛЯ УМАНСЬКОЇ ШЛЯХТИ У ХІХ СТ

 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Гордієнко В'ячеслав Володимирович, Гордієнко Галина Миколаївна

ПРОБЛЕМА ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ У РАДЯНСЬКІЙ ДІЙСНОСТІ: ТИПИ ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ДИСКУРСУ

Зеркаль Микола Миколайович

УСНІ ТА ПИСЬМОВІ СВІДЧЕННЯ ТОТАЛЬНОГО ЗНИЩЕННЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РР. НА МИКОЛАЇВЩИНІ

Кривошея Ірина Іванівна

КРАЄЗНАВЧІ МАТЕРІАЛИ КОЗЕЛЕЦЬКОЇ АКТОВОЇ КНИГИ (1664 – 1765 РР.)

Лісовська Ольга Василівна

ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ ТА ДУХОВНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Потильчак Олександр Валентинович

ПРОБЛЕМАТИКА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIІ – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ У ПРАЦЯХ В. Й. БОРИСЕНКА: ВИТОКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

Священко Зінаїда Василівна

ДІЯЛЬНІСТЬ РЕДАКЦІЙНОЇ КОМІСІЇ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ОЦІНЦІ ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ЛІБЕРАЛЬНОЇ ПРЕСИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Скус Ольга Володимирівна

ІСТОРІЯ КОНФЕСІЙНИХ ОСЕРЕДКІВ УМАНЩИНИ В 1793-1917 РР.: ІСТОРІОГРАФІЯ (ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.)

Троян Сергій Станіславович

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ: БАЗОВІ МІЖНАРОДНІ ЧИННИКИ КОНСТРУЮВАННЯ